Verkoop in beslag genomen houtblokken gaat gewoon door

De openbare verkoop van de in beslag genomen 988 houtblokken gaan normaal door. De kortgedingrechter heeft het Openbaar Ministerie in het gelijk gesteld. Vandaag is vonnis gewezen in een kort geding aanhangig gemaakt door het bedrijf S.

In april zijn de houtblokken in beslag genomen op verdenking van overtreding van de Wet Economische Delicten. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft, terwijl het strafrechtelijk onderzoek gaande is, het besluit genomen over te gaan tot openbare verkoop van voornoemde houtblokken.
 In reactie hierop is namens het bedrijf S. een verzoek ingediend bij de kortgedingrechter, waarbij is aangehaald dat met verbazing is vernomen dat in opdracht van het OM op korte termijn over zal worden gegaan tot verkoop van de in beslag genomen houtblokken, terwijl het strafrechtelijk onderzoek nog gaande is.Volgens verzoeker heeft het OM gehandeld in strijd met artikel 103 van het Wetboek van Strafvordering en de Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur, daar er voor de verkoop van de in beslag genomen goederen geen machtiging is verleend door de rechter.Het OM meldt dat het rechtmatig heeft gehandeld en wel op grond van o.a. het volgende:- Doordat er niet kon worden nagetrokken vanwaar het hout afkomstig was (en dus zo de illegale status behoudt), blijft de Staat eigenaar van voornoemde houtblokken. Immers bedrijf S. heeft niet kunnen hard maken dat de houtblokken een legale status hebben.- Ingevolge de Memorie van Toelichting op artikel 103 van het Wetboek van Strafvordering mag o.a. tot verkoop worden overgegaan als de voorwerpen onderhevig zijn aan bederf. In dit geval is hiervan ook wel sprake, want de blokken staan in wind en weer en zijn niet op de juiste wijze opgeslagen.De Kortgedingrechter heeft vandaag vonnis gewezen en kon zich terugvinden in de zienswijze van het OM en concludeerde dat er geen sprake is van ‘onrechtmatig handelen’. ………… (Star)


Lees verder

Bron: .com