Verklaring kandidatenlijst Esmond Alberg inzake bestuursverkiezingen Newmont

De kandidatenlijst onder leiding van Esmond Alberg wenst naar aanleiding van het feit dat de lijst van Alwin Hardley de rechtmatigheid van de onlangs gehouden bestuursverkiezing in kortgeding zal aanvechten het volgende te verklaren:
Bij de indiening van de stukken voor deelname aan de bestuursverkiezingen van de Newmont Werknemers Organisatie (NWO) heeft Esmond Alberg in de aanbiedingsbrief, daterend 4 december 2020, gewezen op de onrechtigmatigheid van de bestuurverkiezingen. In de brief heeft Alberg aangegeven, waarom de verkiezingen ongeldig/ onrechtmatig zijn en voorgesteld de verkiezingen met een maand te verschuiven, opdat er voldoende duidelijkheid verschaft wordt inzake de spelregels van de bestuursverkeizingen en dat deze voor alle leden van de NWO en voor de deelnemers aan de verkiezingen duidelijk en transparant zouden zijn.
Alberg heeft geprobeerd voor de verkiezingen, de leden van de lijst van Hardley te overtuigen van de onrechtigmatigheden betreffende de verkiezingen en de verkiezingsorganisatie, die praktisch zelf door het bestuur, onder leiding van de heer Leeflang geleid werd.
Alberg en Rodney Nooitmeer, die lid zijn van het oprichtingsbestuur, zijn helemaal op de hoogte van het wanbeleid van de heer Leeflang. Ze zijn aan de onderhandelingstafel getuige geweest van de wijze waarop Leeflang samen met de heer Panka en groep, de belangen van de NWO-leden hebben verkwanseld. Ook zijn zij op hoogte van het financieel wanbeheer dat door dit driemanschap gevoerd wordt, ten nadele van de leden van de NWO in het algemeen en van de vakorganisatie in het bijzonder.
Enkele redenen die lijst Esmond heeft aangehaald in de aanbiedingsbrief zijn:– Het bestuur onder leiding van Leeflang is sinds 2019 onstatutair. Toestemming voor de verkiezingen zou dus moeten worden gevraagd aan de algemene ledenvergadering.– Tot op de dag van indiening van de stukken, waren de kiezerslijsten niet beschikbaar.– Bij indiening van stukken was de samenstelling van de verkiezingscommissie geleid door het SIVIS niet bekend.– Deelname in de verkiezingscommissie door deelnemende partijen, exclusief lijst Panka, was helemaal geen sprake van.– De organisatie van en rondom de verkiezingen werd gedaan door shopstewards/ leden die de heer Panka aanhingen.
Zij hebben daarom onder protest deelgenomen aan de verkiezingen en vanwege de vele vaagheden rond de verkiezingsorganisatie onvoldoende tijd gehad om hun bestuursprogramma onder de leden van de NWO bekend te maken.
Zij ondersteunen Hardley volledig in het kortgeding om de rechtmatigheid van de bestuursverkiezingen aan te vechten, omdat zij als initiatiefnemers, medeoprichters en als leden van het oprichtingsbestuur gaan voor een principiële zaak en deze is dat de bestuursverkiezingen van de NWO op een correcte en transparante wijze gehouden worden.
Namens de lijst Esmond AlbergRodney Nooitmeer(Kandidaat-bestuurslid)

Disclaimer

Suriname Herald respecteert de vrijheid van meningsuiting zoals vastgelegd in de Grondwet van de Republiek Suriname. Een ingezonden artikel kan niet worden gebruikt om personen door het slijk te halen en ongefundeerde beschuldigingen aan het adres van personen te uiten. Een ingezonden artikel waarin voornoemde zaken zijn opgenomen, wordt geweigerd.
Suriname Herald kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van een ingezonden artikel. De auteur is volledig aansprakelijk voor de inhoud van zijn artikel.

Voor het opnemen van een ingezonden artikel gelden de volgende voorwaarden.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald