Verkiezingen 2020 worden geëvalueerd

De verkiezingen van 25 mei 2020 worden volgend maand tijdens een tweedaagse workshop geëvalueerd. Deze workshop moet resulteren in het opmaken van een actieplan met aanbevelingen voor verdere verbetering van het verkiezingsproces met het oog op de verkiezingen in 2025. Dit kwam op 7 januari naar voren bij de bespreking van de postelectorale activiteiten tussen de leiding van het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) en het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) onder leiding van voorzitter Samseerali Sheikh-Alibaks.
Voor de workshop zullen alle verkiezingsactoren zoals het OKB, Centraal Hoofdstembureau (CHS), de districtscommissarissen en de politieke partijen worden uitgenodigd. Tijdens de bijeenkomst tussen het OKB en de leiding van Biza, die ook als kennismaking bedoeld was, werd van gedachten gewisseld over het belang van ‘voters education’ en de uitvoering van diverse postelectorale activiteiten zoals het project “Onderzoek ongeldige stembiljetten verkiezingen.”
Biza-minister Bronto Somohardjo gaf aan, dat dit project is opgedeeld in twee fasen. De eerste fase is in de periode van 1 tot en met 6 oktober 2020 uitgevoerd, waarbij de onbruikbare en ongeldige stembiljetten van de afgelopen verkiezingen zijn verzameld, gesorteerd en overgebracht naar het hoofdkantoor van Biza.
Het gaat nu om de tweede fase van het project, waarbij onderzoek zal worden verricht naar de redenen die hebben geleid tot onbruikbaarheid en ongeldigheid van de stembiljetten. Dit onderzoek is belangrijk ter verbetering van de interne verkiezingsorganisatie om het aantal ongeldige stembiljetten verder te verminderen.
Deze fase zal door deskundigen van het ministerie van Biza worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met het OKB. De coördinatie van dit project ligt in handen van het Algemeen Secretariaat Verkiezingen (ASV). Minister Somohardjo gaf verder aan dat uit eerdere onderzoeken is gebleken, dat er een dalende trend is voor wat betreft het aantal ongeldige stembiljetten. In 2005 was het percentage 4,15; in 2010 2,87 en in 2015 2,43.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald