Verkeersveiligheidsmaand 2020 afgekondigd door JusPol minister

Ten opzichte van 2019 met 8 verkeersdoden binnen de verkeersveiligheidsmaand is het afgenomen in 2020 met 4. Van januari tot en met 13 september 2020 zijn er al 39 verkeersdoden te betreuren. Volgens cijfers van de afdeling Medische registratie van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo zijn de verkeersslachtoffers nog steeds in de leeftijdscategorie 15-34 jaar.

“Het is een taak voor ons allen weggelegd om serieuzer wat te doen aan de verkeersveiligheid’ woorden van minister Amoksi van Justitie en Politie (JusPol) bij de formele afsluiting van de 9de Verkeersveiligheidsmaand 2020 op dinsdag 15 september bij RB servicestation aan de Indira Gandhiweg.
“Geef Voorrang aan Gezondheid en Veiligheid” is het thema van de 9de Suriname 1515 waarmee de verkeersveiligheidsmaand aangekondigd werd op zaterdag 15 augustus. In verband met de Covid -19 maatregelen was de aankondiging dit jaar in de vorm van een televisieboodschap. Het thema geeft aan dat gezondheid en veiligheid elkaar overlappen als ook de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Justitie en Politie en het Ministerie van Volksgezondheid. Minister Amoksi benadrukte dat de gezondheid en veiligheid voor de mens een groot goed zijn en behoren tot de meest basis levensbehoeften. En zijn ook de belangrijkste kerntaken van de overheid, die gepaard gaan met grote uitgavenposten.
In al die jaren is het een nauwe samenwerking tussen het JusPol en het Korps Suriname Verkeersvrijwilliger ( KSV). Steeds meer bedrijven en organisaties voelen zich geroepen om ook een bijdrage te leveren aan de aanpak van verkeersveiligheid. Ook Telesur  is een van de partners in deze en zoals altijd weer deel van de aan en de afkondiging van deze activiteit. Dit jaar heeft Roy Boedhoe Enterprises en de padvinders van Latour onder leiding van Wilgo Koster hebben wederom getoond het belang van veilig verkeer te ondersteunen. Verder heeft Satjendew Jainath, manager van RB servicestation Indira Ghandiweg en tevens voorzitter van de Vereniging van Auto Importeurs in Suriname (VAIS) zich opengesteld om extra aandacht te besteden aan verkeersveiligheid.
Satjendew Jainath heeft in zijn speech de samenleving opgeroepen rekening te houden met zichzelf en daarnaast de medemens.“ Wij verkopen auto’s met heel goede doelen en  Roy Bhoedoe servicestations zorgt voor brandstof om de voertuigen op de juiste manier te besturen”.
Sandya Bhoedoe, Financial Manager van  RB Enterprises, gaf aan dat dat een ieder, wij allemaal de verantwoordelijkheid moeten dragen in het verkeer. “Als één van de leveranciers van brandstof in geheel Suriname staat veiligheid in het verkeer hoog in het vaandel. Daarom staan wij achter de verschillende verkeersveiligheidsprogramma’s”.
Volgens Philicia Ooiberg van het KSV is het verkeer een gebeuren dat essentieel is voor de ontwikkeling van onze maatschappij en samenleving in vele opzichten. “Toch is verkeer een gebeuren dat zich niet zonder gevaar of risico voor leven, have en goed voltrekt. Laten we stoppen met ons te haasten, snelheden te overschrijden, om te rijden door rood, niet oplettend te zijn in het verkeer, te bellen en sms’n achter het stuur”, aldus Ooiberg.
Suriname beschikt nu over een Strategisch plan Verkeersveiligheid 2018 – 2021.  “Bij het opstellen en formuleren hiervan is er uitgegaan van activiteiten en initiatieven die al door de jaren heen zijn ondernomen. Voor de coördinatie hiervan en het daarvan afgeleide actieplan voor de periode 2018 -2021, zal er met technische ondersteuning van relevante organisaties het verkeersinstituut worden opgericht, zei minister Amoksi. Hij gaf verder aan dat de verkeersveiligheidsbeleid bij verschillende ministeries en autoriteiten berust en voor de centrale aansturing en monitoring van de implementatie van een integraal verkeersveiligheidsbeleid en verbetering en optimalisering van de verkeersveiligheid het nodig is om voor de duur van vijf jaar het Verkeersveiligheidsinstituut in te stellen, vooruit lopend op de bij wet in te stellen verkeersautoriteit. “ Ik zal autoritair zijn om dit instituut, als ik er nog ben, te vernoemen naar de man, Peneux nu wijlen, die altijd gevochten heeft voor de verkeersveiligheid in Suriname”. Hij riep tot slot roep alle Surinamers op om een bijdrage te blijven leveren aan de verkeersveiligheid.

Share this:

Gerelateerd

………… (PBN)

Lees verder

Bron: Public News