Veritas- en Thaborschool leveren meer dan 60 procent mulo geslaagden

Leerlingen van de Veritasschool hebben ook dit schooljaar een bijzondere prestatie geleverd. Schoolkinderen die aan de toets hebben deelgenomen, hebben gisteren de uitslag gekregen. De schoolleider is bijzonder tevreden met het resultaat. Van de 46 leerlingen die hebben deelgenomen aan de toets zijn veertig voor de muloschool geslaagd. Twee van de leerlingen hebben schooladvies gekregen voor het lbo, terwijl de vier andere schoolkinderen de zesde klas moeten overdoen.
Onderhoofd Torill Leisberger zegt dat het resultaat is bereikt door inzet van zowel de leerkrachten als de leerlingen. “We zijn trots op onze leerlingen en God heeft ons bijgestaan om dit succes te boeken. Dit is gebeurd ondanks de situatie waarin ons lans verkeert,” zegt ze.
Denice Palmburg van de Thaborschool zegt dat ook haar leerlingen heel goed hun best hebben gedaan. Van de 67 kandidaten mogen 55 naar de muloschool. “Vanwege de coronasituatie moesten we steeds manieren bedenken hoe de leerstof toch over te brengen, maar dat is gelukt. De schoolcijfers waren niet slecht en dat was een goede voorsprong op het toets. We hebben lespakketten verstrekt aan de leerlingen om te gaan oefenen en de modellen die we hebben bedacht hebben goede vruchten afgeworpen,” beweert Palmburg.
Er zijn landelijk 75,5 procent leerlingen geslaagd voor de muloschool. Dit is het hoogste percentage geslaagden in de afgelopen vijf jaar. Het toetsresultaat schommelde tussen de 52 en 60 procent. Bij deze toets is vanwege de COVID-19-situatie geen examen afgenomen in de leervakken.Nickerie heeft landelijk de meeste geslaagden. Van de 501 kandidaten zijn 419 geslaagd voor de muloschool, wat neerkomt op 83,6 procent.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald