Verhoogde governmenttake niet voor agrarische sector

De agrarische sector hoeft de SRD 1 op een liter brandstof niet te betalen. Dit om de achteruitgang in deze sector een halt toe te roepen en deze om te buigen in positieve richting. De verhoogde governmenttake is vandaag ingegaan. 

Daarnaast is besloten om een extra incentive (korting op de brandstofprijs) toe te kennen van SRD 0,50 per liter ter verdere stimulering en verhoging van de productie aangezien de sector enorm te lijden heeft onder de gevolgen van o.a. de Covid-19 pandemie en steeds stijgende prijzen van inputs. De dispensatie en incentive zullen vooralsnog de komende 6 maanden gelden om daarna geëvalueerd te worden, meldt de Communicatie Dienst Suriname. Hoe dit zal werken voor individuele landbouwers, is niet duidelijk. 

De minister van LVV is samen met de vertegenwoordigers van stakeholders uit de diverse subsectoren bezig om modellen van verrekening uit te werken. Zij die in deze nog niet gekend zijn zullen binnenkort uitgenodigd worden. Tegelijkertijd zal verdere ordening van de totale sector aangepakt worden waarbij een belangrijke rol voor alle stakeholders is weggelegd waartoe zij zich zullen dienen te committeren. Deze ordening zal heel wat efficiëntie met zich meebrengen waardoor de sector concurrerend wordt en overheidssteun overbodig. 

………… (Star)


Lees verder

Bron: Starnieuws.com