Verhoging ziekenhuizen en zorgpersoneel gaat juli in

Het salaris van ambtenaren, personeel van ziekenhuizen en zorginstellingen zal worden verhoogd met een toelage. Voor de ambtenaren gaat de verhoging deze maand in, terwijl personeel van de ziekenhuizen en zorginstellingen de verhoging in juli zullen ontvangen. Deze mededeling deed president Chan Santokhi, gisteren, in het parlement bij de voortzetting van de Algemene Politieke Beschouwingen. “Personen die meer dan SRD 12.600 verdienen, zullen geen verhoging krijgen,” zei het staatshoofd.
Hij voegde eraan toe dat ook gepensioneerde ambtenaren een aanvullende toelage ontvangen, terwijl de onderstanden ook zullen worden verhoogd. De president, vicepresident, ministers, adviseurs en leden van het parlement zullen geen verhoging krijgen, benadrukte de regeringsleider.
Het staatshoofd heeft in verband met het door de regering uit te voeren sociaal pakket aangegeven, van welke groepen de salarissen worden verhoogd. Het uitgangspunt is dat de klein verdieners een relatief grotere verhoging krijgen, terwijl aan de grootverdieners een relatief kleinere verhoging wordt toegekend.
Zo zullen de algemene oudedagsvoorziening (AOV), de financiële bijstand voor mensen met een beperking, de financiële bijstand voor zwakke huishoudens en de algemene kinderbijslag (AKB) naar boven worden bijgesteld. Verder wordt er een algemene subjectsubsidiepot van SRD 12 miljoen per jaar ter beschikking gesteld voor de sociaal zwakkeren.
Het staatshoofd benadrukte dat deze verhogingen worden gefinancierd uit de begroting. De regering heeft door effectievere inning van belasting hogere inkomsten uit onder meer de hout- en goudsector en uit de exporten. Hij zei dat voor de ondernemers de heffingskorting gehandhaafd blijft. In de toekomst zullen ook de belastingschijven worden bekeken. Deze schijven zullen in samenhang met de invoering van de BTW worden herzien.
“De afgelopen maanden zijn verschillende malen in individueel en collectief verband gesprekken gevoerd met de vakbeweging. Deze hebben nog niet geleid tot een sociaal akkoord. Deze gesprekken zullen voortgaan maar ondertussen blijft het de verantwoordelijkheid van de regering om ondersteuning aan de bevolking te geven,” zei Santokhi.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald