‘Verhogen minimumloon dringende eis, stabiele lonen van belang’

Regering heeft nog geen antwoord gegeven op eisenpakket vakbeweging
De vakcentrale C-47 heeft gisteren tijdens een Assemblee van de Arbeid, de leden meegedeeld, dat de meeste vakorganisaties blijven vasthouden aan de elf eisen die eerder zijn opgestuurd naar de regering. De voorzitter van C-47, Robby Berenstein, benadrukte dat het voorstel dat door de regering is gedaan, reeds verworpen is door vakverenigingen. Berenstein deelde ook mee, dat de regering nog geen antwoord heeft gegeven op het elf punten tellend eisenpakket van de vakbeweging.
‘’Het eisenpakket is bedoeld om een stabiele economie te garanderen en de situatie van de werknemers te verbeteren’’, zei Berenstein. Hij gaf aan dat de regering alleen het punt van de koopkrachtversterking heeft besproken. Hoewel de regering nog niet is ingegaan op het eisenpakket, zal C-47 volgens Berenstein, geen ad-hocbesluiten nemen. ‘’We hebben de tijd genomen om zaken op een rijtje te zetten.”
‘’Tot op dit moment, zijn er geen antwoorden gegeven op het elf punten tellend eisenpakket, dat door de vakbeweging naar de regering is gestuurd”, aldus Berenstein. Volgens hem zou er dinsdag een tegenvoorstel aan de regering worden ingediend, dat als rode draad heeft de eisen met betrekking tot de elf punten. Ook is het tegenvoorstel volgens Berenstein, een samenhangend pakket van maatregelen, dat niet alleen te maken heeft met een inkomstenverhoging voor werkers. ‘’Het is een breed pakket dat meer is gericht op de stabilisatie van de economische situatie van het land, met name als het gaat om de koersen en het herverdelen van inkomen van werknemers.‘’ Volgens Berenstein moeten er in het belang van de werkers, een aantal besluiten worden genomen.
Stabiliteit van lonen
Berenstein benadrukte, dat de overheid moet gaan werken aan de stabiliteit van lonen. Volgens hem moet er niet alleen een looncorrectie plaatvinden, de lonen moeten ook duurzaam en waardevast gemaakt worden. ‘’We moeten richting veilige lonen gaan die niet in het geding komen met de inflatie. Zowel het minimumuurloon als de armoedegrens moet vastgesteld worden. Werknemers mogen niet onder een bepaalde standaard gaan. Zaken als minimumloon hebben een dringende eis. Je kunt niet eenieder binnen de particuliere sector faciliteren door die heffingstoelage, dus dat minimumloon moet je gaan verhogen.” Volgens Berenstein heeft er een inkomstenverschuiving plaatsgevonden. Mensen zijn het grootste deel van hun salarissen kwijt aan verhogingen. ‘’We moeten daarvan af, lonen moeten veilig gesteld worden.’’ Berenstein zegt, dat het één van de eisen van de vakbeweging is, dat er een loonronde wordt gegeven van 85 procent aan alle landsdienaren en de aan hen gelijkgestelden. Dit gebaseerd op een inflatiecorrectie van 75 procent over de periode januari 2020 t/m april 2021. De vakbeweging eist ook een koopkrachtversterking van 10 procent en vindt dat de loonronde gesteld moet worden op 1 januari 2021.
The post ‘Verhogen minimumloon dringende eis, stabiele lonen van belang’ .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname