Vergunning nodig voor verkoop covid-sneltest

Het ministerie van Volksgezondheid en het ministerie van Economische Zaken hebben via een schrijven bekendgemaakt, dat het niet toegestaan is om zonder vergunning COVID-19-sneltesten te verkopen. Wie niet over een vergunning beschikt en covid-sneltesten ter verkoop aan wil bieden, dient contact op te nemen met de eerdergenoemde instanties voor keuring en verdere richtlijnen. Gesteld wordt dat tegen personen die zich schuldig maken aan de illegale verkoop van COVID-19-sneltesten, ernstige maatregelen zullen worden getroffen, gezien de gezondheid van burgers in gevaar wordt gebracht door onverantwoordelijk gedrag.
Afgelopen week werden covid-sneltesten in beslag genomen, omdat ze illegaal en op een onverantwoorde manier aan de man werden gebracht. Het ministerie van Economische Zaken stelt, niet te zullen tolereren dat mensen die uit zijn op geld, het leven van burgers op een dergelijke manier in gevaar brengen.  Het is namelijk gebleken dat mensen die positief getest zijn, zich niet aanmelden bij de desbetreffende instanties, waardoor zij niet alleen anderen, maar ook zichzelf in gevaar brengen.
De waarnemend directeur van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg, Radjesh Ori, zei eerder deze week, dat de sneltesten een vertekend beeld kunnen geven. ‘’Mensen kunnen ervan uitgaan dat zij niet positief zijn, terwijl dit wel het geval is.’’ De prijs van een sneltest ligt rond de SRD 150.  Volgens Ori is het niet nodig om geld uit te geven aan een sneltest. De testen van de overheid zijn niet alleen gratis, het resultaat is ook betrouwbaar. ‘’Er kan ook meteen hulp worden aangeboden indien blijkt dat het resultaat positief is’’, zei Ori. De minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin, deed een beroep op de samenleving geen sneltesten te kopen, omdat daarvoor geen toestemming is gegeven door de desbetreffende instanties.
The post Vergunning nodig voor verkoop covid-sneltest .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname