Vereniging vraagt meer aandacht voor mentale gezondheid

10/10/2021 17:45

-
Van onze redactie

Wereld dag voor de mentale gezondheid wordt op 10 oktober herdacht.
 

PARAMARIBO –
Niet alleen de economie heeft te lijden onder de Covid-19-pandemie. Diverse wetenschappelijke studies hebben aangetoond dat de mentale gezondheid van mensen en collectieve samenlevingen ook gebukt gaan onder deze pandemie. Indien een adequate aanpak uitblijft, zullen de gevolgen niet te overzien zijn. Dat meldt de Surinaamse Vereniging van Psychologen en Orthopedagogen SVPO in verband met World Mental Health day op zondag 10 oktober.

Het thema van dit jaar is “Mental Health in an Unequal
World: Together we can make a difference”. Met dit thema wordt
de aandacht gevraagd voor de vele ongelijkheden die er zijn in de
wereld. Helaas valt op te merken dat ook binnen de mentale
gezondheidszorg er enorme ongelijkheden zijn.

Al vóór de komst van COVID-19 waren de uitdagingen voor mentale
gezondheidszorg groot. Zo ook voor mensen met een mentale
aandoening. “Wij denken hierbij aan onvoldoende toegang tot
adequate hulpverlening, taboe en stigmatisering in culturen en
samenlevingen, beperkte financiering door de overheid en
zorgdekking door verzekeraars. Uiteraard is het noodzakelijk dat er
bewustwording wordt gecreëerd over mentale gezondheid, wat dat
precies inhoudt, hoe dat van invloed is op ons dagelijks leven en
welke actoren allemaal betrokken moeten worden om te werken aan een
mentaal gezonde samenleving”, meldt de vereniging in een
persbericht.

Uit de gegevens van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO)
blijkt dat 5 procent van de wereld bevolking leidt aan een
depressie, terwijl suïcide wereldwijd doodsoorzaak nummer vier is
onder de 15 tot 29 jarigen. Eén op de zeven kinderen tussen de 10
en 19 jaar ervaart mentale gezondheidsproblemen. In Suriname geven
8 van de 10 kinderen aan geweld te ervaren.

Het huidig SVPO-bestuur vindt het uitermate belangrijk dat de
psychologie een betere positie krijgt in Suriname, en dat hierbij
de vereniging zichtbaarder wordt in het zorglandschap. “Dit is ook
de reden geweest dat in de periode juni en juli 2021 de leden van
het SVPO het initiatief namen om zorgverleners van de diverse
ziekenhuizen, die belast zijn met COVID-19 zorg, bij te staan die
onder erbarmelijke omstandigheden zorg moeten verlenen. Evenzo
beijvert de SVPO zich om een betere waardering en financiering van
psychologische hulpverlening te bewerkstelligen. Hieromtrent wordt
nog steeds onderhandeld met de overheid en de
zorgverzekeraars.”

Samen kunnen wij het verschil uitmaken. Samen kunnen wij de
uitdagingen die voor ons liggen overbruggen. Samen kunnen wij van
significante betekenis zijn voor de mentale gezondheid in Suriname.
Wij kunnen en moeten het samen doen, luidt de oproep van de
SVPO.


 
Tweet