Vereniging van Medici roept elke burger op zich te laten vaccineren

De Vereniging van Medici in Suriname (VMS) roept elke burger op zich te laten vaccineren (teki dresi wakti siki). “Ons zorgsysteem staat mede vanwege het steeds toenemende aantal besmette mensen en ernstig zieken als gevolg van COVID-19 zwaar onder druk. De werklast voor het gezondheidspersoneel is heel hoog, de beschikbare geneesmiddelen en verbruiksartikelen zijn schaars”, schrijft de VMS in een persbericht.
Ook de reguliere zorg, de zogenaamde non-covidzorg, heeft erg veel te verduren door deze situatie en komt voor een belangrijk deel in het geding. Indien de behoefte naar meer informatie met betrekking tot vaccinatie bestaat, roept de VMS eenieder op contact op te nemen met zijn/haar huisarts.
“Het duurt nu reeds langer dan een jaar dat wij als Surinamers en de rest van de wereld door COVID-19 geteisterd worden. Inmiddels zijn wij in ons land in een vierde besmettingsgolf beland, terwijl wij nauwelijks een daling van de derde besmettingsgolf hebben gekend. Vele van onze medeburgers zijn heel ernstig ziek geworden en is een aantal mensen (jong en oud) ondanks al de geboden hulp helaas ook komen te overlijden.”
Voor het keren van het tij is volgens de VMS ons aller inspanning vereist. “In het kader hiervan doet de VMS nogmaals het verzoek aan eenieder om zich te houden aan de COVID-19-maatregelen, de zogenaamde MoHanA-maatregelen: mondneusmasker op, handen wassen en afstand houden alsook het mijden van grote groepen mensen bij elkaar. Ziekte dan wel ernstige ziekte als gevolg van COVID-19 is te voorkomen middels vaccinatie.”
De VMS zegt dat COVID-19 ons allen raakt. “Gezamenlijk gaan wij vol de strijd hiertegen aan. De tools hiervoor hebben wij reeds in onze eigen hand, we moeten die nu goed gebruiken”.