‘Verdere verlaging kredietwaardigheid zet Suriname aan infuus bij IMF’

02/12/2020 01:00 – Wilfred Leeuwin

Peter Wolff: “De regering heeft niet gedaan wat er gedaan moest worden en wat ze zelf heeft beloofd.”  
PARAMARIBO – De kredietwaardigheid van Suriname is maandag verder verlaagd door de internationale kredietwaakhond Fitch Rating. In oktober werd de kredietwaardigheid al verlaagd naar ‘C’, nu is de kredietwaardigheid van Surinames lange termijn buitenlandse schuld gebracht naar het niveau van restricted default.
Volgens econoom Peter Wolff zeggen Fitch en ook de schuldeisers van Suriname veel meer, waarvan gerust kan worden gezegd dat de verdere downgrading een bittere pil is. “Suriname heeft nu niets meer te vertellen en zal op last van zijn schuldeisers, willen of niet, naar het Internationaal Monetair Fonds (IMF) moeten waar het land onder strikte voorwaarden een bezuinigingsplan zal worden aangemeten. “We hebben al een defaultstatus, maar nu zijn aan die status ook nog restricties verbonden”, legt Wolf de verdere verlaging uit.
De nieuwe regering had dit volgens hem kunnen voorkomen door gewoon gehoor te geven aan wat de Vereniging van Economisten in Suriname allang aan het roepen is: “Kom met een gedegen stabiliteits- en bezuinigingsplan, waardoor vooral vertrouwen wordt gekweekt bij je schuldeisers.”
Als reden voor de verdere verlaging van de ‘C’- naar de Restricted Defaultstatus zegt Fitch in een maandag uitgegeven rapport dat Suriname dit te danken heeft aan het feit dat het land niet in staat is geweest op uiterlijk 25 november een rente van 25,4 miljoen US dollar op de Oppenheimerlening van 550 miljoen US dollar af te lossen. Op 30 december van dit jaar moet weer eens een aflossing gedaan worden van totaal 23 miljoen US dollar, bestaande uit een aflossingssom en een rentebedrag voor de lening van 125 miljoen US dollar die is genomen voor de Afobaka-krachtcentrale. Voor wat betreft die lening behoudt Suriname de ‘C’-status, omdat daarvoor er op tijd een herschikkingsproces is begonnen met de schuldeisers. Echter, het ratingsbureau blijft bij zijn commentaar dat Suriname een wanbetaler is.
Dat naar aanleiding van de Oppenheimer-lening de kredietwaardigheid van Suriname weer naar beneden is bijgesteld kom volgens Wolff, omdat er niet genoeg tijd was bij deze schuldeiser om in te gaan op een verzoek van Suriname om de schuld te herschikken en een zogeheten ‘standstill’ van de schuld af te spreken. Wolff: “Nu gaan ze er wel mee akkoord, maar wordt Suriname aan het infuus gelegd bij het IMF, simpel omdat de schuldeisers er totaal geen vertrouwen in hebben dat Suriname straks ook de volgende rentebetaling zal kunnen doen. Suriname moet tot december dit jaar voor beide leningen een totaalbedrag betalen van 48,5 miljoen US dollar.” Met de instemming van de schuldeisers kan het betalen van dit bedrag worden uitgesteld tot april van het volgend jaar. Voorwaarde is wel dat er een financieringsprogramma met het IMF wordt overeengekomen.
Fitch merkt op dat het vragen van een ‘standstill’ van de schulden de structurele schuldpositie van Suriname niet zal veranderen. Dit is volgens de kredietbeoordelaar een weerspiegeling van de hoge schuld van de overheid, die naar verwachting eind 2020, 137 procent van het bruto binnenlands product zal bedragen, zonder enige overeenkomst met crediteuren. Fitch voorspelt ook nog een structureel groot begrotingstekort, moeilijke financieringsvoorwaarden en een acuut tekort aan vreemde valuta. Het ratingbureau verwijst hiervoor naar zijn eerdere kredietratings voor Suriname in juli van dit jaar en toen de kredietwaardigheid van ‘CC’ naar ‘C’ werd bijgesteld in oktober.
Suriname heeft in enkele maanden twee keer om een herstructurering gevraagd. “Het is jammer. De regering is niet de schuldige van het oorspronkelijke probleem, maar heeft ook niet gedaan wat er gedaan moest worden en wat ze zelf heeft beloofd. Naar het IMF nu betekent dat alle basisvoorzieningen en subsidies komen weg te vallen, er een keihard bezuinigingsplan komt dat hard zal neerkomen op de bevolking. Ik vind zelf ook dat de regering eigenlijk geen enkele juiste maatregel heeft getroffen, zoals het hervormen van de belastingen”, zegt Wolff. Volgens het Fitch-rapport zal Suriname pas weer in aanmerking komen voor een betere waardering, wanneer er drastische bezuinigingsmaatregelen worden genomen, te beginnen bij de overheidsuitgaven.
  Tweet
 
Gerelateerde artikelen

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname