Verdachte emotioneel om lang uitstel zaak

09/04/2021 04:04 – Merredith Bruce

 
PARAMARIBO – Willey B. kon donderdag moeilijk verwerken dat de behandeling van haar zaak opnieuw is uitgesteld, nu naar 27 mei. Ze vroeg rechter Duncan Nanhoe om een eerdere datum, maar moest zich berusten in de opgegeven dag, waarna de verdachte huilend terugliep naar de arrestantenruimte.
De vrouw staat terecht voor onder meer zware mishandeling van haar negenjarige dochter. Ze liet het kind, dat haar vaak problemen gaf, op een hete potdeksel zitten, waardoor het brandwonden aan haar zitvlak kreeg en bewusteloos raakte. De aangifte is op 12 oktober vorig jaar gedaan door het ziekenhuis waar het kind voor behandeling was.
Willey B. zegt dat ze niet opzettelijk heeft gehandeld. Het feit waarvoor ze terecht staat heeft als grondslag geruchten van buren als zou het meisje door een buurjongen zijn verkracht. Dit maakte haar kwaad met als gevolg de bewuste handeling. Het slachtoffer heeft bij de politie bevestigd wat haar is overkomen, maar kwam bij één van de zittingen daarop terug door te beweren dat ze zelf op het deksel is gaan zitten.
Officier van justitie Santusha Raghoe vorderde donderdag een straf van zestien maanden waarvan zes voorwaardelijk onder aftrek en drie jaar proeftijd tegen de verdachte en vroeg ook psychische begeleiding voor haar. De openbaar aanklager zei dat een moeder haar eigen kind, dat ze juist zou moeten beschermen, op gruwelijke wijze heeft mishandeld.
Advocaat Maureen Nibte vroeg aan de rechter om haar cliënt voorlopig in vrijheid te stellen. Ze voerde aan dat de verdachte zeven minderjarige kinderen heeft in het binnenland. Overige dorpelingen zien af en toe naar hen om, maar ze zijn voor het overige aan hun lot overgelaten Het oudste kind, een jongen van dertien, ontfermt zich merendeels over zijn broertjes en zusjes. De rechter heeft het verzoek niet ingewilligd omdat hij op de zitting waarnam voor zijn collega Lydia Ravenberg.
Nibte voerde aan dat de tienerzoon hier en daar werkjes doet om de anderen te kunnen verzorgen, maar dit is geen ideale situatie, want hij is zelf nog kind. Om de rechter te overtuigen van de noodzaak dat de moeder bij haar kinderen moet zijn, vertelde de advocaat dat één van hen, vijf jaar oud, een geestelijke beperking heeft en regelmatig van huis wegloopt.
Overigens, Nibte vroeg zich af hoe de psychische begeleiding die als bijzondere voorwaarde is toegevoegd aan de eis in de praktijk zal uitwerken, aangezien de vrouw in het binnenland woont en financieel niet zo draagkrachtig is om de reis naar Paramaribo en terug te betalen. Echter, het Openbaar Ministerie meent dat, hoewel de verdachte meerdere malen spijt heeft betuigd en voor het eerst met justitie in aanraking is gekomen, de feiten ernstig zijn en reageerde daarom afwijzend op het verzoek tot invrijheidstelling.
  Tweet
 
Gerelateerde artikelen

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname