Venezuela zal Suriname voorzien van COVID-19-sneltesten

De Bolivariaanse Republiek Venezuela zal Suriname ondersteunen door COVID-19-sneltesten te doneren. Bovendien zullen beide landen elkaar ondersteunen op het gebied van volksgezondheid. Deze afspraak is eerder deze week gemaakt tijdens het kennismakingsbezoek van de Venezolaanse ambassadeur Ayerin Yesenia Flores Rivas aan minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid.
Naast het kennismaken spraken de minister en de ambassadeur ook over de COVID-19-situatie in Suriname en Venezuela. Uit het gesprek is naar voren gekomen dat zowel Suriname als Venezuela grote uitdagingen heeft om deze pandemie te bestrijden.
Verder is er gesproken over de Milagros-missie, die Venezuela standaard organiseert, maar die momenteel vanwege COVID-19 is uitgesteld. Minister Ramadhin zal bij de herstart hiervan nog overleg plegen wat de voor- en nadelen hiervan zijn geweest. Er zullen verdere afspraken gemaakt worden over deze missie.
Het COVID-19-journaal, dat nu dagelijks wordt geproduceerd, zal door de ambassade vertaald en uitgezonden worden op diverse kanalen. De bedoeling is dat de Venezolaanse gemeenschap in Suriname ook het journaal kan volgen en zo up-to-date is als het gaat om COVID-19. In Suriname zijn er ongeveer 1.000 Venezolanen woonachtig.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald