Venezolaanse ambassadeur te gast in lezingencylus SDI

Als onderdeel van de lezingencyclus van het Surinaams Diplomaten Instituut (SDI) heeftambassadeur Ayerim Flores Rivas van Venezuela een presentatie verzorgd aan Surinaamsediplomaten. Het betreft de derde presentatie door een ambassadeur sinds de lezingencyclusin maart dit jaar werd gelanceerd. Tijdens de serie lezingen gaat een diplomaat, die inSuriname geaccrediteerd is, in op de buitenlandse politiek van het vertegenwoordigend landen de relatie met Suriname.

Op dinsdag 23 mei 2023 heeft de Venezolaanse afgezant in de vergaderzaal van het ministerie vanBuitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) haarexpertise gedeeld over het buitenlands beleid van de Bolivariaanse Republiek Venezuela. Derelatie tussen Suriname en Venezuela bestaat er sinds de onafhankelijkheid van Suriname in 1975.

Ambassadeur Rivas zegt dat zowel Suriname als Venezuela solidariteit en wederzijds respect alsprincipe heeft. Venezuela heeft als olieproducerend land ervaring met de internationale oliemarkt.Het is volgens de diplomaat belangrijk om andere staten duidelijk te maken dat Suriname over haareigen natuurlijke hulpbronnen besluiten neemt en het laatste woord daarop heeft.Het SDI houdt om de zes weken lezingen voor kennisverwerving én -versterking van de nieuwegeneratie Surinaamse diplomaten.

Het is de bedoeling dat de functionarissen hierdoor beter kunneninspelen op de mogelijkheden en begrip hebben voor de omstandigheden van een land. Zij delentegelijkertijd in de kennis én ervaring van afgevaardigden van landen waarmee Surinamebetrekkingen heeft. Bij de eerste sessie op 10 maart 2023 heeft ambassadeur Julang Pujianto vanIndonesië een presentatie gehouden, gevolgd door de Cubaanse ambassadeur Igor Azcuy Gonzálesop 19 april.

..