Venezolaanse ambassadeur: “Suriname heeft te bepalen over hulpbronnen

Als onderdeel van de lezingencyclus van het Surinaams Diplomaten Instituut (SDI) heeft de Venezolaanse ambassadeur Ayerim Flores Rivas een presentatie verzorgd voor Surinaamse diplomaten. Het betreft de derde presentatie door een ambassadeur sinds de lezingencyclus in maart dit jaar werd gelanceerd. De diplomaat is ingegaan op de buitenlandse politiek van zijn land en de relatie met Suriname.
Ambassadeur Rivas merkt op dat beide landen solidariteit en wederzijds respect als principe hebben. Venezuela heeft volgens hem als olieproducerend land ervaring met de internationale oliemarkt. Ambassadeur Rivas benadrukt dat het belangrijk is om andere staten duidelijk te maken dat Suriname over zijn eigen natuurlijke hulpbronnen besluiten neemt en het laatste woord daarop heeft.
De SDI-lezingen zijn bedoeld ter kennisverwerving van de nieuwe generatie Surinaamse diplomaten. De functionarissen moeten hierdoor beter kunnen inspelen op de mogelijkheden en begrip hebben voor de omstandigheden van een land. Zij delen tegelijkertijd in de kennis én ervaring van afgevaardigden van landen waarmee Suriname betrekkingen heeft. Eerder zijn ambassadeur Julang Pujianto van Indonesië en Igor Azcuy Gonzáles van Cuba te gast geweest