Veira gaf toestemming om vuurwapens lokaal te kopen

In een gerechtelijk vooronderzoek onder leiding van de rechter-commissaris, wordt het ex-hoofd van het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV), Danielle Veira, momenteel als verdachte aangemerkt. Zij wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij het verstrekken van wapenbadges van DNV aan burgers. Naar verluidt, hebben verschillende mensen een wapenbadge voor een vuurwapen ontvangen van DNV, waarna zij vervolgens een wapen hebben aangeschaft. “Zo hebben deze mensen die geen toestemming van de procureur-generaal hadden verkregen om wapendrager te zijn, toch via een achterdeur een illegaal wapen tot een ‘legaal wapen’ kunnen maken. Om hun illegaal wapen te legaliseren, kregen zij door medewerking van Veira, een wapenbadge. Met andere woorden, zou het hier om een wapen van DNV gaan, hetgeen niet het geval was’’, aldus onze bron. Verder vernemen wij, dat er ook andere gevallen waren, waarbij mensen zogenaamd werden bewapend door DNV, maar deze wapens komen niet voor in de registratie van het directoraat.
Wapenbadges aan burgers
Het onderzoek moet nu aantonen, hoe de mensen van DNV aan die vuurwapens zijn gekomen, om ze vervolgens te verstrekken aan voormelde personen.
Er hebben zich ook gevallen voorgedaan, waarbij mensen naar een lokale handelszaak stapten, om een vuurwapen te kopen met toestemming van Veira. Kortom, met behulp van DNV werden er wapenbadges aan burgers verstrekt, waardoor ze een vuurwapen mochten dragen. Die bevoegdheid ligt alleen bij de procureur-generaal en niet bij DNV”, aldus onze bron.
Meer dan 100 vuurwapens
Een aantal personen heeft naar verluidt buiten de gebruikelijke procedures om, namens de staat, kunnen beschikken over een ‘legale’ wapenbadge van DNV. De wapens en badges zijn in de afgelopen periode in beslag genomen door de politie. Naar wij vernemen, gaat het hier om meer dan 100 vuurwapens en badges, die zijn verstrekt in de periode dat Veira hoofd was bij DNV. Voorts vernemen wij, dat deze wapenbadges zijn uitgegeven zonder dat de vuurwapens met registratie voorkwamen in de inventaris van DNV.
The post Veira gaf toestemming om vuurwapens lokaal te kopen .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname