Veerkracht van volk in een jaar tijd naar minimum

Precies een jaar geleden zei president Chan Santokhi in zijn inaugurele speech dat hij rekent op de veerkracht van het volk. Hij hield de natie voor dat de situatie heel moeilijk is, maar ondanks al de problemen die vaker opgesomd zijn het afgelopen jaar, zou het goed komen met Suriname. Hij vertrouwde erop dat de samenleving bereid zou zijn offers te brengen. Een jaar later bij het opmaken van de balans, blijkt dat mensen het nog moeilijker hebben dan een jaar geleden, terwijl de regering bezig is de economie op orde te krijgen. Het gras lijkt niet zo hard te groeien om de vele hongerige magen te kunnen vullen.

Het betere leven dat beloofd was een jaar gelden aan het volk, moet zich nog uitkristalliseren. Een van de eerste maatregelen die de regering heeft gekomen in augustus is het verhogen van de governmenttake op brandstof met 1 SRD. Een liter benzine was toen SRD 6.40. Nu moet meer dan het dubbele ervoor worden neergeteld: SRD 15 per liter. De verhoging van de brandstofprijs zorgde ervoor dat de prijzen van goederen en diensten ook de lucht in zijn gegaan. De prijzen in de winkels blijven nog steeds stijgen.

Op 22 september werd de SRD gedevalueerd met ruim 86%. De wisselkoers van SRD 7.52 voor de US-dollar werd losgelaten. De nieuwe koers werd vastgesteld op SRD 14.29 voor de US$. In juni werd een zwevende wisselkoers geïntroduceerd, die rond de SRD 21 is voor de US-dollar. Door de tweede devaluatie van de nationale munt, zijn de prijzen van goederen en diensten verder gestegen met ruim 30%. Eind september zeiden president Santokhi en vicepresident Ronnie Brunswijk dat de harde maatregelen nodig zijn om uit de crisis te komen. Er is volgens hen geen andere keus. In maart dit jaar zei Santokhi dat de wisselkoers onder de SRD 14 voor de US$ kan komen als iedereen meewerkt. Dit is echter niet waargemaakt. In mei werd de maximumverkoopprijs van de US$ van SRD 16.30 verhoogd naar SRD 21 en is stabiel gebleven.

Aanvankelijk had Santokhi verwacht dat er in februari een financiële doorbraak zou komen. Verwacht werd dat het akkoord met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) toen reeds zou worden bereikt. Er zouden dan financiële injecties komen uit het buitenland. Het IMF eiste dat de wisselkoers moest worden losgelaten, maar de regering wilde de ruimte hebben om maatregelen te kunnen treffen. Op 29 april werd op technisch niveau een overeenkomst gesloten met het IMF. Deze maand moet de definitieve goedkeuring komen, nu Suriname voldaan heeft aan de voorwaarden die gesteld zijn door het IMF. Indien de overeenkomst met het IMF wordt gesloten, zal er ruim US$ 1 miljard aan lening beschikbaar komen (US$ 690 van IMF en de rest van andere internationale instellingen).

In november werden diverse uitkeringen verhoogd. De AOV werd verhoogd van SRD 525 naar SRD 750. Intussen is het bedrag opgetopt naar SRD 1.000 per maand. Kinderbijslag ging van SRD 50 naar SRD 75 per maand en financiële bijstand van SRD 375 naar SRD 500. De fiscale heffingskorting van SRD 750 per maand is gehandhaafd. Ambtenaren en zorgpersoneel ontvangen vanaf vorige maand een overbruggingstoelage van SRD 1.000 bruto, gepensioneerden krijgen SRD 750 per maand extra en ontvangers van onderstand krijgen SRD 350. Deze bedragen zijn bedoeld als koopkrachtversterking. De consumentenprijzen zijn in mei dit jaar in vergelijking met mei vorig jaar met 43.6% gestegen.

In het vooruitzicht zijn de verhoging van de elektriciteitstarieven en die van het openbaar vervoer. De volle omvang van het Herstelprogramma begint in deze fase. Om de economie gezond te maken, worden drastische maatregelen genomen. Daartegenover staat dat er ook een sociaal vangnet zal worden uitgevoerd om de minst draagkrachtigen te ondersteunen. Door de vele prijsverhogingen, devaluatie van de nationale munt en de Covid-perikelen zijn grote delen van de samenleving niet meer in staat de touwtjes aan elkaar te knopen. Al deze mensen zullen niet kunnen worden opgevangen door een vangnet. President Santokhi herhaalde onlangs nog dat hij overtuigd is dat een goede toekomst ligt voor het volk. Het tweede jaar van de regering zal bijzonder moeilijk worden omdat de buikriem nog strakker zal worden aangehaald.
………… (Star)


Lees verder

Bron: .com