Veel gebieden kampen nog steeds met wateroverlast

Verschillende gebieden, waaronder Para, Nickerie, Pamacca, Kwamalasamutu, Tapanahony, het Matawaigebied en andere delen van Sipaliwini hebben nog steeds te kampen met wateroverlast. Minister Gracia Emanuël van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) noemt de situatie alarmerend. Naast schade aan huizen, zijn aanplanten verloren gegaan. De minister vreest ervoor dat er op korte termijn een acuut tekort zal ontstaan aan de voedsel in deze gebieden. Het is vrijwel zeker dat de oogst volledig verloren zal gaan door het overtollige water. Om de situatie van de dorpelingen van Kwakoegron enigszins te verlichten, is reeds vanuit het commissariaat van het bestuursressort Boven-Saramacca in samenwerking met het NCCR, een partij voedsel naar het gebied gedirigeerd. De structuren van de bestuursdienst van het binnenland zijn samen met het clusterteam van ministers van Openbare Werken en Landbouw, Veeteelt & Visserij voorstellen aan het uitwerken om de boeren tegemoet te komen.Aanplant te Kwakoegron heeft te verduren van overtollig water.Districtscommissaris (dc) Merilu Sapa die op werkbezoek is in Kwamalasamutu, zegt in gesprek met Starnieuws dat er sprake was van hoogwater, maar sedert donderdag is de rivier buiten haar oevers getreden waarbij drie hutten weggespoeld zijn. De dc heeft met anderen de families verplaatst naar hoger gelegen gedeelten. Zij hebben hun intrek genomen bij families.Het water is in hutten van bewoners in Kwamalasamutu doorgedrongen.De dc zegt dat het vliegveld nog droog is, het regent niet maar het water blijft, door de hoge stand van de rivier, stromen naar het dorp. Zij heeft contact gehad met minister Emanuël en heeft de opdracht gehad om de schade op te nemen en door te geven. De kostgrondjes van de mensen zijn ook onderwater gelopen. Hoewel het grootste gedeelte van het dorp nog veilig is, is er bezorgdheid omdat het water nog steeds naar het dorp stroomt. Het water in de rivier blijft stijgen. …………


Lees verder