VEAPS: Stel exportverbod uit

10/06/2021 05:52

-
Merredith Bruce

PARAMARIBO –
De Vereniging van Exporteurs van Agrarische Producten in Suriname (VEAPS) wenst dat het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) de ingangsdatum van 15 juni voor de tijdelijke exportstop van bitawiri, peper, antroewa en boulanger uitstelt tot 1 augustus. Het departement voelde zich genoodzaakt om tot een exportverbod over te gaan door de vele afkeuringen van zendingen uit Suriname. Er zijn voor dit jaar samen al 25 notificaties geweest op de vier gewassen die te maken hebben met (mogelijke) aanwezigheid van schadelijke organismen.

De VEAPS vindt dat het ministerie dit besluit heeft genomen,
hoewel vorige week in onderling overleg was afgesproken dat de
vereniging uiterlijk 10 juni per brief zou reageren op de
maatregelen. Ze was dan ook verrast dat het ministerie het besluit
dinsdag formeel heeft bekendgemaakt op een persconferentie.

Er zijn drie maanden uitgetrokken voor onderzoek naar effectieve
beheersmaatregelen om de producten weer exportgereed te maken. De
VEAPS eist een duidelijk werkplan van de National Plant Protection
Organization met de uit te voeren maatregelen. Het opheffen van de
schorsing moet zo kort mogelijk duren; liefst tot 30 september
wordt verder geschreven.

Overigens, de vereniging wil weten op basis van welke wettelijke
regeling de maatregel voor tijdelijke schorsing is gebaseerd. Omdat
de schorsing van exportgewassen direct leidt tot afname van de
import van exportbedrijven, telers en toeleveranciers, wordt ook om
(financiële) compensatie en andere ondersteunende maatregelen
gevraagd.


 
Tweet 

Gerelateerde artikelen

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname