Vanaf juli meer betalen voor water en stroom

Minister David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen, heeft gisteren tijdens een regeringspersconferentie aangekondigd, dat de energie- en watertarieven per in-gaande 1 juli aangepast zullen worden. Volgens de minister is 46%-48% van de stroomopwekking afkomstig van Afobakka. Volgens hem kan alleen meer stroom worden opgewekt als de regering bepaalde maatregelen treft, zoals het uitvoeren van het Tapajai-project, dat momenteel heel gevoelig ligt. De N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) moet daarom overgaan tot het meer thermisch opwekken van brandstof en meer fossiele brandstof gaan verbanden. Thans kost het de EBS veel meer om 1 kilowatt uur (kWu) op te wekken dan het tarief dat ervoor betaald wordt.
“Op elke nieuwe aansluiting lijdt EBS verlies, waardoor het bedrijf structureel verlieslatend is. Ook schulden en leningen zorgen voor een toenemende druk op de overheidsbegroting. In 2020 was in totaal SRD 1.25 miljard besteedt aan subsidie van stroom. Voor 2021 kan het oplopen tot SRD 2.5 miljard als de tarieven niet verhoogd worden”, zei Abiamofo. Volgens de minister hebben burgers door de lage tarieven, ook geen behoefte om zuinig om te gaan met energie. De verhoging van de tarieven is volgens de minister niet om te besparen op de uitgaven, maar om het bedrijf financieel goed door te lichten en op termijn de winst- en verliesrekening van het bedrijf weer gezond te maken.
Per 1 juli zal de energierekening tot stand komen door het optellen van het basistarief en het verbruikstarief. De nieuwe methoden moet ertoe leiden dat EBS zelf moet betalen voor het kopen van energie. EBS moet daarnaast zelf haar olierekening betalen en zelf de leningen aflossen. De overheid moet ook de elektriciteitsrekening op tijd betalen en de overheid moet de rekening voor straatverlichting betalen. Abiamofo deelde mee dat de energietarieven in Suriname na de verhoging op Trinidad & Tobago na, de laagste zullen zijn in de regio. De regering zal per jaar een bedrag van SRD 500 miljoen beschikbaar stellen voor de subsidie van stroom. De minimale stroomrekening in Suriname zal SRD 50 zijn voor bepaalde huishoudens. Per maand zullen de fase 1 en fase 2 aansluitingen voor huishoudens een subsidie van SRD 320 ontvangen.
De fase 1 en fase 2 aansluitingen voor klein commercieel worden gesubsidieerd met SRD 250 per maand. Fase 3 aansluitingen ontvangen geen subsidie. In totaal 88 procent van de huishoudelijke afnemers zullen gesubsidieerd worden. Op de website van EBS bestaat de mogelijkheid voor burgers om zelf hun stroomrekening per maand te berekenen. Belangrijk is dat de mensen weten wat voor type aansluiting ze hebben en welke fase aansluiting ze hebben. De mensen met een fase 3 aansluiting, moeten ook weten wat het geïnstalleerd vermogen is. Volgens de minister is de EBS reeds begonnen met de communicatie naar cliënten toe. Mensen krijgen sms’jes met het type aansluiting, de fase aansluiting en het geïnstalleerd vermogen, omdat vele mensen dat niet weten. “Zo wordt het gemakkelijk om te werken met calculator”, zei Abiamofo. Hij benadrukte dat het mogelijk is dat mensen besparen, maar ook om terug te gaan naar een lager geïnstalleerd vermogen. Ook vroeg hij mensen om bij de aankoop van elektrische apparaten, te letten op het stroomverbruik.
WATER
De aanpassing van de watertarieven voor de categorie grootverbruikers gaat per 1 juli in. Hieronder vallen de categorieën huisaansluitingen bijzonder tarief, huishoudens die meer dan 16 kubieke meter water per maand gebruiken, huisaansluitingen met zwembad, commerciële aansluitingen, bedrijven die het water van de Surinaamsche waterleiding Maatschappij (SWM) gebruiken als grondstof voor hun eindproduct en de bouwkranen. Voor de huisaansluitingen die minder dan 16 kubieke meter per maand gebruiken, de openbare aansluitingen, ziekenhuizen en sociale instellingen, gaat de aanpassing van het tarief per ingaande 1 september 2021 gefaseerd in. “Het kost SWM meer dan SRD 18 om 1 kubieke meter water te produceren, maar de tarieven die thans gehanteerd worden zijn zeer laag. Een fles water kost SRD 4 in de winkel, maar klanten betalen SRD 2.71 voor 1000 liter aan SWM. SWM heeft het moeilijker dan EBS. Het bedrijf kan het hoofd moeilijk boven water houden. De tarieven die in rekening gebracht worden voor drinkwater, zijn ver beneden de kostprijs. Het bedrijf kan niet kostendekkend opereren”, zei Abiamofo. Volgens hem zijn de prijzen van water in de afgelopen 5-6 jaar niet meer aangepast. Dit maakt dat de bedrijfsvoering behoorlijk onder druk staat met als resultaat verminderde inkomsten. Hierdoor kan er ook moeilijk gedaan worden aan onderhoud van het leidingennet. “Uitbreidings- en vervangingsinvesteringen blijven uit en als we deze investeringen langer uitstellen, kan dat desastreuze gevolgen hebben voor onze drinkwatervoorziening”, aldus de NH-minister.
door Priscilla Kia
 
The post Vanaf juli meer betalen voor water en stroom .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname