Van Trikt: ‘Contracten Clairfield waren marktconform’

De ex-governor van de Centrale Bank, Robert van Trikt, en ex-partner van het accountantsbureau Orion, Ashween Angnoe, zijn afgelopen dinsdag door rechter Maytrie Kuldipsingh, geconfronteerd met getuigenverklaringen. Dit in het kader van de voorzetting van de strafzaak in het Tweede Kanton tot de vermeende malversaties betrekking hebbende op de aanschaf van overheidspanden door de Centrale Bank, en de overeenkomsten die zijn aangegaan met het Belgische adviesbureau Clairfield Benelux N.V. De rechter confronteerde beide verdachten met de overmaking voor project Prodigy, waarvoor er een bedrag van euro 625 duizend is overgemaakt op de rekening van Orion door Clairfield. Dit bedrag werd onder de noemer ‘Voorschot diverse werkzaamheden’ geboekt. Volgens Van Trikt en Angnoe, is er niets mis met de overeenkomsten die zijn afgesloten met Clairfield. De bedragen waren volgens hen marktconform, ook stelden zij dat het niet ongebruikelijk is om een voorafbetaling van 50 procent of meer af te spreken op basis van de kredietwaardigheid, professional judgement en de relatie met de partij. Dit is ook terug te lezen in het rapport van het Nederlandse onderzoeksbureau Kroll. Volgens Kroll, waren de bedragen die zijn betaald aan Clairfield, marktconform en zijn zulke bedragen en voorschotten gebruikelijk. Van Trikt zei ook, dat de minister van Financiën te allen tijde op de hoogte was van de ontwikkelingen met betrekking tot de afspraken met Clairfield. Van Trikt verduidelijkte, dat wanneer er gesproken wordt over contracten of projecten, dan is iedereen op de hoogte binnen de Bank. Hij verklaarde, dat de toenmalige minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, ook werd betrokken. Toen Hoefdraad op 21 maart in De Nationale Assemblee stelde niet op de hoogte te zijn van de projecten en dat het absurd hoge bedragen waren met wurgcontracten, was de ex-governor van mening, dat de gewezen minister zwaar misleidend bezig was. “Deze misleidende voorstelling van de ex-minister heeft mij hier gebracht en tevens gezorgd voor de misleiding tegenover de procureur-generaal, daarom kan ik niet anders dan concluderen, dat de strijdige verklaringen met de waarheid een raadsel zijn”, aldus Van Trikt.
Onderzoek OM
Het onderzoek van het Openbaar Ministerie (OM), bestaat uit projecten die zonder (voldoende) tegenprestatie van Clairfield uitbetaald werden en moeten worden. Volgens het dossier is naar voren gekomen, dat na het afsluiten van elk van de vijf overeenkomsten tussen de partner van Clairfield, Hans Buysse en Van Trikt, de Centrale Bank een voorschot betaalde aan Clairfield. De gezamenlijke waarde hiervan bedraagt 2.552.932 euro. Een deel van dit geld heeft Buysse teruggestort op de rekening van Orion. Het onderzoek van het OM kan niet aantonen welke diensten Orion heeft geleverd die deze transactie rechtvaardigen. Clairfield ruim een half miljoen overmaakte naar Orion, sloot Van Trikt een tweede overeenkomst met Clairfield. Voor dit contract, genaamd Prodigy 2, werd Clairfield ingehuurd voor advies bij de opzet en het beheer van een Surinaamse participatie- en investeringsmaatschappij. Clairfield op zijn beurt, zou Orion hebben ingehuurd als lokaal bedrijf om de participatie- en investeringsmaatschappij op te richten. Toch was het de Bank, en niet Clairfield zelf, die de subcontractant betaald heeft. Het gaat om zo een 36.000 euro als vergoeding voor ‘reiskosten en adviesuren in het kader van de Prodigy 2-overeenkomst’.
Projecten die zijn aangegaan met Clairfield Benelux N.V.:

De overeenkomst Project Lagarde 1 ‘Valuation and Fairness opinion RGM royalty Structure’ getekend op 13 september 2019, voor een non-refundable vergoeding van euro 620.000, waarvan bij ondertekening euro 300.000, als voorschot is betaald en/of (SRD 2.073.205.996,67)
De overeenkomst Project Prodigy ‘Valuation of the assets of the Government of Suriname’ getekend op 16 mei 2019, voor een non-refundable vergoeding van euro 2.500.000, waarvan bij ondertekening een bedrag van euro 1.250.000, als voorschot is betaald en/of
De overeenkomst Project Prodigy 2 ‘Support to the Central Bank of Suriname for managing the national assets through creation and operation the Suriname Participating and Investment Company’, getekend op 6 augustus 2019 voor een totaal bedrag van euro 850.000 als indicatief budget waarvan bij ondertekening euro 425.000 als voorschot is betaald en/of
De overeenkomst Project Prodigy 3 ‘Implementation of reforms and optimizations at the Central Bank of Suriname’ getekend op 5 augustus 2019 voor een indicatief budget van euro 360.000, waarvan op 2 oktober 2019 euro 300.000, als voorschot is betaald en/of
De overeenkomst Project Prodigy 5 ‘Valuation of Suriname Embassies and sale and lease back structuring’, getekend op 19 december 2019, voor een nog te bepalen totaal eindbedrag in euro’s, waarvan bij ondertekening euro 196.000 als voorschot is betaald.

The post Van Trikt: ‘Contracten Clairfield waren marktconform’ .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname