Van Hammen en Truideman in beroepsraad douane

August van Hammen en Andy Truideman zijn afgelopen week beëdigd als leden van de Raad van Beroep van de Douane. De belofte werd voorgelezen door de directeur van Binnenlandse Zaken (Biza), Mohamad Eskak en de beëdiging werd gedaan door Biza-minister, Bronto Somohardjo. De directeur van het directoraat Belastingen, Ismaël Kalaykhan gaf aan dat er belangen spelen en krachten bezig zijn bij de douane en zei erop te vertrouwen dat de functionarissen het recht zullen laten spreken zoals het hoort.

Truideman stelde blij te zijn dat hij na zijn actieve periode bij de douane zijn kennis en ervaring kan delen en zich beschikbaar kan stellen aan de gemeenschap. “Het houdt je scherp voor wat de materie betreft.” Voor Van Hammen is dit een moment om iets te kunnen doen voor de samenleving, in het bijzonder voor de mensen die in de handel zitten. Hij is blij dat hij bij disputen kan helpen zorgen voor een oplossing.

De Raad van Beroep heeft als taak uitspraak te doen bij disputen tussen de douane en belanghebbenden. Belanghebbenden kunnen bezwaar aantekenen bij de inspecteur van douane en bij geen voldoening kunnen zij stappen naar de raad tegen het besluit van de inspecteur. De Raad van Beroep bestaat uit vijf leden, van wie vier op voordracht van de minister door de president van de Republiek Suriname worden benoemd; het vijfde lid wordt op voordracht van het Hof van Justitie als voorzitter benoemd.   ………… (Star)


Lees verder

Bron: Starnieuws.com