Van Dijk-Silos: NRA belangrijk voor landenevaluatie

Het Nationale Risico Analyse (NRA) rapport speelt een vrij belangrijke rol in de landenevaluatie (mutual evaluation) die in het eerste kwartaal van volgend jaar wordt gehouden door de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF). Dit zegt de voorzitter van het Project Management Team (PMT) van de NRA, Jennifer van Dijk-Silos, in gesprek met Starnieuws. Zij is blij met het interview van Roy Baidjnath Panday, CFATF-landenvertegenwoordiger tevens voorzitter van de Nationale Anti-Money Laundering Commissie (NAMLAC). Van Dijk-Silos is het eens met hem dat te weinig is doorgedrongen tot de samenleving dat de tijd dringt. Er is weinig tijd om alle documenten uiterlijk september dit jaar af te hebben die nodig zijn voor de landenevaluatie.

Van Dijk-Silos merkt op dat Baidjnath Panday het aan de Steering Committee overlaat welke documenten beschikbaar moeten worden gesteld aan CFATF. “Dat is fout”, stelt ze resoluut. De Financial Action Task Force (FATF), waar CFATF onderdeel van is, is hierover duidelijk, benadrukt Van Dijk-Silos. Het NRA-rapport omvat veel meer dan het dossier (technical compliance questionnaire) van NAMLAC. Hierin zijn antwoorden gegeven op de vragenlijst die te maken heeft met wet- en regelgeving. Het NRA-rapport is vrij uitgebreid met 400 pagina’s over de technische compliance. Daarnaast is er ook een effectiviteits- en risico-analyse van het land van 2016 tot 2020. Er is een totaal beeld gegeven van het hele land.

Nu moet zeer urgent een strategisch document worden opgesteld, waarin tevens een ‘plan van aanpak’ en een ‘roadmap’ moeten zijn vervat. De regering moet zich committeren om de risico’s te verminderen. Als het strategisch document niet op tijd af is, de kans op blacklisting zeer groot. Dit zal ernstige gevolgen hebben voor het hele land. Uiterlijk september moet dat strategisch document af zijn, met plan van aanpak gebaseerd op het NRA-rapport en een roadmap. Als het team van CFATF volgend jaar naar Suriname komt, moeten de aanbevelingen reeds in uitvoering zijn.

De PMT-voorzitter is het eens met de CFATF focal point dat het NRA-rapport en het dossier van NAMLAC niet samengevoegd moeten worden, maar beide dienen als basis van de komende landenevaluatie. Van Dijk-Silos merkt op dat FATF in haar richtlijn duidelijk is. “The main component of a mutual evaluation is the effectiveness. This is the focus of the on-site-visit. The technical compliance used to be the main focus. But experience has shown that having the laws in the books is not enough. The main focus is now on effectiveness. The mutual evaluation report is an assessment of a country’s measures to combat money laundering terrorism financing, proliferation and corruption. 

Van Dijk-Silos benadrukt dat Suriname weinig en onvolledige statistieken heeft. In het NRA-rapport is de informatie voor handen. “Als ze niet voorzien worden van de informatie die nodig is, kan dat ook gevolgen hebben voor de beoordeling,” stelt de PMT-voorzitter. Het land moet aantonen dat de zaken aangepakt worden om de risico’s voor witwassen en terrorisme financiering te verkleinen. Dit is ook in de richtlijnen van FATF aangegeven. “The new Methodology adds a new dimension  to the evaluation of countries compliance with FATF-standards. It remains as important as before that all countries implement the Recommendations of the FATF in their legal systems, however, the new Methodology lays the foundation for a systematic assessment of the effectiveness of national systems.”

Het is jammer dat de voorzitter van de NAMLAC aangeeft dat hij het NRA-rapport niet heeft ontvangen. Dit is wel klaargemaakt op een stick en overhandigd aan de governor van de Centrale Bank van Suriname. Als het aan het PMT lag, zou de NAMLAC het NRA-rapport meteen ontvangen. Wat Baidjnath Panday in de artikelen op Starnieuws heeft aangegeven komt volgens Van Dijk-Silos in grote lijnen overeen met de aanbevelingen in het NRA-rapport. Er is dezelfde gedachtegang gevolgd. De PMT-voorzitter merkt op dat de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) en de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) als donor Verenigde Staten alle video conferenties gevolgd hebben. Zij zijn bekend met de inhoud van het rapport.

Er wordt in het buitenland al discussies gevoerd op basis van berichten die gepubliceerd zijn. De regering moet volgens Van Dijk-Silos de publieke versie van het rapport snel vrijgeven. Ook moeten OAS, IDB en de VS het rapport ontvangen van de regering. OAS en VS zijn ook lid van FATF en hebben beslissingsbevoegdheden. De PMT-voorzitter doet een dringend beroep op de regering om de nodige prioriteit te geven aan het rapport en het vervolgtraject inzetten. Ook de verschillende sectoren moeten deelrapporten ontvangen, zodat ze kunnen beginnen met het aanbrengen van verbeteringen. De banken hebben de effectiviteitsanalyse al gekregen en zijn al begonnen met werken. “Ik ben blij met de artikelen van de CFATF focal point, want hij is ook bezorgd omdat de tijd dringt”.

Artikelen NAMLAC-voozitter/CFATF-vertegenwoordiger Roy … ………… (Star)


Lees verder

Bron: Starnieuws.com