Van Dijk-Silos: ‘Bevindingen NRA zullen hele land raken’

De verschillende subsectoren hebben onlangs de voorlopige bevindingen van de National Risk Assessment (NRA) ontvangen waarin kwetsbare punten met aanbevelingen staan vermeld. Een van de aanbevelingen voor de cambio’s is, dat zij passende maatregelen moeten nemen om hun ML/TF-risico’s te identificeren, te beoordelen en begrijpen conform de vigerende FATF-richtlijnen.  Deze aanbeveling is gedaan op basis van de effectiviteitsanalyse waaruit blijkt dat de individuele cambio’s geen risk-based approach volgen conform aanbeveling 1 van de Financial Action Task Force (FATF).
De voorzitter van het Project Management Team National Risk Assessement, Jennifer van Dijk-Silos, was zeer verontwaardig dat deze informatie de media al had bereikt en zegt in gesprek met De West, dat zij het jammer vindt dat informatie uit een besloten workshop is gedeeld, gezien dit schadelijk kan zijn voor bijvoorbeeld de cambio’s. “Het is onmogelijk dat deze informatie vanuit de cambio’s kan komen, want de informatie is schadelijk voor hun reputatie en juist daarom ben ik teleurgesteld dat het is uitgelekt.
Het is zeer belangrijk voor de sector, dat deze aanbevelingen worden gevalideerd en bovendien gaat het om voorlopige aanbevelingen, want de treat analyse moet er ook nog aan toegevoegd worden. Er is nog geen sprake van een voorlopig rapport. Het zijn deelbevindingen en niemand heeft dus een voorlopig rapport gehad, omdat het ook nog niet eens bestaat. Bovendien is het niet de bedoeling dat alle sectoren inzage krijgen in de gegevens van elkaar. Wat men heeft gekregen, is hun deel van de effectiveness analyse en dat is per e-mail gegaan”, aldus Van Dijk-Silos.
Zij zegt desgevraagd, dat het definitieve rapport het hele land zal raken, omdat er maatregelen getroffen moeten worden. “De aanbevelingen die zijn gedeeld, zorgen nu voor allerlei speculaties, gezien die nu naar buiten zijn komen. De gevolgen zijn wel enorm voor het land en ik weet vanuit welke hoek deze informatie afkomstig is. Nogmaals betreur ik het, dat informatie wordt gedeeld uit een besloten validatie workshop die afgelopen weekend is georganiseerd. De sector heeft een self–assessment gedaan en ik heb op directieniveau de mensen uitgenodigd om de bevindingen te bespreken. Op zo een manier konden we de aanbevelingen bespreken en valideren met de betrokkenen, zodat het rapport niet in twijfel wordt genomen.”
Verder zegt Van Dijk-Silos dat de informatie die afkomstig is uit de voorlopige bevindingen, ernstige consequenties kan hebben voor het hele land. “Sowieso zal het definitieve rapport worden gedeeld met de gemeenschap, dat is een feit, maar gezien de informatie in het rapport aanbevelingen bevat waarbij de subsectoren nog correcties kunnen aanbrengen, is het niet juist om dit soort schade aan te richten. De aanbevelingen zijn voorlopig en brengen de kwetsbare punten in kaart van de verschillende sectoren. Hierna krijg je weer een rating aan de hand van de bevindingen en die worden gekoppeld aan de kwetsbare punten die reeds zijn geconstateerd”, stelt Van Dijk- Silos.
 
The post Van Dijk-Silos: ‘Bevindingen NRA zullen hele land raken’ appeared first on DE WEST. ………… (De West)

Lees verder

Bron: De West Suriname