Van der San begint kort geding tegen OW vanwege omstreden bouwsel

18/10/2020 10:05 – Ivan Cairo

Eugène van der San heeft zijn beklag gedaan over een pand dat tegenover zijn huis wordt neergezet, maar wordt genegeerd door OW-minister Riad Nurmohamed. : dWT Archief  
PARAMARIBO – Eugène van der San, voormalig directeur op het kabinet van de president, heeft een kort geding tegen het ministerie van Openbare Werken (OW) en een ondernemer aangespannen vanwege een gigantisch bouwsel dat tegenover zijn huis wordt opgezet. Precies een maand geleden had hij minister Riad Nurmohamed een brief geschreven waarin hij aandringt op stopzetting van de bouwwerkzaamheden. Hij voert aan dat de bouwvergunning niet conformde regels is verstrekt. Ook is de omgeving woongebied en was het niet de bedoeling dat gigantische bedrijven daar werden opgezet.
Van der San zegt tegen de Ware Tijd dat de bewindsman nimmer heeft gereageerd op zijn brief. Hij zegt precies een maand te hebben gewacht op antwoord. Daar de respons van de OW-minister is uitgebleven besloot hij een kort geding te beginnen om gedaan te krijgen dat de constructie van het pand dat verrijst aan de Anamoestraat te Tourtonne V wordt gestopt.
Volgens de klager is het bouwsel dat als stalenconstructie wordt opgezet ruim acht meter hoog en beslaat een oppervlakte van zeker 2.500 vierkante meter. Nu al ondervindt hij er last van omdat er minder wind op zijn huis staat en ook licht steeds meer wordt belemmerd naarmate de bouw vordert. Ook zijn zicht wordt steeds meer beperkt. “Daarenboven is een waardevermindering van het perceel en de woning van verzoeker onvermijdelijk”, staat in het rekest.
Van der San merkt in zijn verzoekschrift verder op dat Openbare Werken zich bij het verlenen van de vergunning niet heeft gehouden aan de wettelijke zorgplicht. De procedures die in acht moeten worden genomen voordat een bouwvergunning wordt afgegeven zijn niet gevolgd. Er ontbreekt een brief van geen bezwaar van de districtscommissaris, alsook een vergunning van het ministerie van Handel en Industrie.
Voorts heeft er geen buurtonderzoek plaatsgevonden, is er geen goedkeuring van de brandweer en heeft de afdeling Bouw- en woningtoezicht van OW ook geen onderzoek gedaan naar de plaatselijke situatie. Door toch een bouwvergunning te verstrekken heeft Openbare Werken in strijd met onder meer de Anticorruptiewet gehandeld, vindt verzoeker.
Vanwege de bouwactiviteiten, die hij als onrechtmatig handelen van het ministerie en de ondernemer kwalificeert, lijdt hij nu al materiële en immateriële schade, meent Van der San. Hij verzoekt de rechter de ondernemer te gelasten de bouwactiviteiten te staken totdat hij een rechtmatig verkregen bouwvergunning heeft. Ook wordt geëist dat de werking van de bouwvergunning wordt opgeschort. Tegen Openbare Werken wordt gevorderd dat deze erop toeziet dat de bouwwerkzaamheden stoppen en gestaakt blijven zolang er geen “rechtsgeldige bouwvergunning” is afgegeven aan de ondernemer.
  Tweet
 

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname