Vakbondsleiders moeten problemen op papier zetten voor minister Somohardjo

Minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken (Biza) heeft met vakbondsleiders afgesproken, dat zij al hun problemen en eisen op papier zetten. Daarna zullen deskundigen op het departement nagaan of de overheid fouten heeft gemaakt. Indien dit het geval is, zullen die gecorrigeerd worden.
De Biza-topman heeft op 30 maart een bespreking gevoerd met de vakbondsleiders David Bakker van de bond bij de Milieu-inspectie, Michael Sallons, van de Werknemersorganisatie Openbare Werken en Imro Edam, die vier bonden van Volksgezondheid onder zich heeft en de Bond Sluizen en Gemalen. Bakker is van mening, dat ambtenaren van verschillende ministeries benadeeld zijn voor miljarden Surinaamse Dollar. Hij wordt hierbij ondersteund door Edam en Sallons.
“We zijn tot de conclusie gekomen dat wij niet vandaag hieruit komen. We willen over zulke zaken niet zo snel een beslissing nemen,” zei de minister. Volgens hem zijn het geen eenvoudige zaken, die heel snel opgelost kunnen worden. Dit is reden voor de departementsleiding om deze zaken in alle rust goed uit te werken. De minister is bereid alle bonden aan te horen, ook van zijn departement. Echter verwacht hij dat de bonden oprechtheid tonen.
Voor wat betreft de status van de ambtenaren op het ministerie van OW, zal de minister eerst met collega Riad Nurmohamed om de tafel zitten om precies te weten wat de situatie is. “Als ministerie dat het personeelsbeleid richting geeft, is het belangrijk dat ook Biza betrokken wordt bij de gesprekken met de bond en OW.” Er is een vervolggesprek gepland met de bond van OW.
De bewindsman is zich ervan bewust dat de bonden opkomen voor hun leden, maar zo moet ook de regering opkomen voor de hele bevolking. “We moeten oppassen voor de 54.000 ambtenaren, die reeds op de rol zijn. Elke beslissing die wij nemen moet doordacht zijn. Want we kunnen het volk niet dieper in de penarie brengen,” zei Somohardjo.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald