Vakbondsleider Swamipersad tevreden met aanpak op Biza

Het bestuur van de Algemene Bond Personeel Regionale Ontwikkeling heeft gisteren vergaderd met Bronto Somohardjo, minister van Binnenlandse Zaken (Biza) en zijn staf. Het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) was bij dit gesprek ook vertegenwoordigd. “Het was een heel vruchtbaar gesprek waarbij wij hebben aangegeven dat we niet zijn gekomen om te onderhandelen, maar om zaken te finaliseren,” zegt Glenn Swamipersad, voorzitter van de bond aan .Swamipersad zegt dat het Centraal Staforgaan Formatiezaken en Efficiency ook aanzat bij de vergadering. CSFE heeft aangegeven dat de functies van de Bestuursdienst opnieuw omschreven moeten worden. De bondsvoorzitter merkt op dat in 2018 het voorwerk reeds was gedaan, maar het meerwerk van de dienst toen nog niet was opgenomen in de omschrijving door het ministerie. De groep kijkt positief uit naar de salariscorrectie die aankomt. Swamipersad wijst erop dat het bij de salariscorrectie niet om grote bedragen gaat. Zo wordt bijvoorbeeld gevraagd dat de ds wordt opgetrokken van schaal 9A naar 10C; het gaat hierbij om een verhoging van tussen de SRD 500 en SRD 600.De bondsman zegt dat er tijdens de vergadering terstond een commissie in het leven is geroepen waarin vertegenwoordigers van de ministeries van Biza en ROS en ook de bond, zitting hebben. De toezegging is gedaan dat binnen een week de documenten afgerond zullen zijn voor de goedkeuring. De bond had maandag een ontmoeting met waarnemend president, Ronnie Brunswijk, waarbij hij ondersteund werd door zijn leden.