Vak Levensbeschouwelijke vorming blijft zinvol voor EBG-scholen

29/11/2020 06:00 – Amanda Palis

 
PARAMARIBO – Doorgaan met het vak Levensbeschouwelijke vorming dat de stichting Onderwjs der Evangelische Broedergemeente in Suriname (EBGS) in 2016 op haar voj-scholen introduceerde is zeker zinvol. Dit concludeerde Mildred Castelen in haar afstudeerpresentatie ter verkrijging van de mastergraad Onderwijskunde.
Middels dit vak tracht de stichting Onderwijs der EBGS de leerlingen bewust te maken dat zij in een multiculturele en multireligieuze samenleving wonen. Er is volgens Castelen sprake van demoralisering bij jongeren, wat ze toeschrijft aan het ontbreken van goede opvang en begeleiding en aan de media. Aan het onderzoek hebben 108 leerlingen meegedaan van de derde en vierde klas van het mulo.
“Levensbeschouwelijke vorming kan een bijdrage leveren aan het versterken van de gangbare normen en waarden van onze samenleving”, zegt Castelen. Maar gezien de christelijke identiteit van de EBGS-scholen kan dit thema, dat verschillende religiën en culturen bestrijkt, confronterend zijn voor vooral leerlingen met een christelijke opvoeding. De onderzoekster heeft ook kinderen betrokken die niet christelijk zijn of worden opgevoed en noemt het resultaat verrassend.
Ze heeft onderzocht hoe het vak bijdraagt aan de morele oordeelsvorming bij adolescenten. “Rekening houdend met de leeftijd, het geslacht en de religieuze achtergrond van de leerlingen is gekeken hoe levensbeschouwing heeft bijgedragen aan de meningsvorming van de leerling op het gebied van taalgebruik, manier van kleden, seksueel gedrag, muziekkeuze en gedrag bij conflicten.” Op de stelling of het oké is dat meisjes korte rokken of gewaagde kleding aantrekken, hebben de christenjongens niet de reactie gegeven die zou worden verwacht op basis van wat ze bij het Levensbeschouwelijk onderwijs hebben geleerd.
Om te weten te komen of en hoe dit vak verder geïntegreerd moet worden in het leerprogramma, beveelt de onderzoekster dieper gaand onderzoek en een congres met breed draagvlak aan. “Er moet gekeken worden hoe andere scholen die het vak willen invoeren dit zouden moeten doen. Daarbij kan de vraag gesteld worden: wil men een combinatie maken van godsdienst en levensbeschouwing of slechts de morele vakken meegeven?” Castelen spreekt van een succes van het vak en concludeert dat het doel van stichting Onderwijs der EBGS in zekere mate wel is gehaald.
  Tweet
 
Gerelateerde artikelen

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname