– Vaccineren moet!

Voordat ik dit artikel schreef, heb ik mij laten informeren door ervaren medici en heb gebeld met het RIVM in Nederland telefoon: 088-7674080. Wij mogen Nederland ontzettend dankbaar zijn dat zij ons in deze moeilijke fase waarin ons land zich bevindt, een handje helpt. Centraal staat nu dat wij weer een normaal leven gaan leiden zonder beperkingen en dat er stapsgewijs versoepelingen komen, zodat de economie weer gaat floreren. Wij kunnen de huidige regering minder kwalijk nemen dat zij niet altijd doen wat zij beloofd hebben. Want als zij niet een optimistische campagne hadden gevoerd, dan zaten sommige van de boeven, criminelen, schurken en of uitbuiters er nog steeds, vermoed ik! Uiteraard maken insgelijks de huidige machthebbers fouten. In nood leert men zijn vrienden kennen: Nederland heeft onder andere vele medische deskundigen alsmede medicamenten gezonden om Suriname uit de brand te helpen. Toch zijn er nog een aantal ondankbare mensen die alles uit de kast halen om de bevolking te misleiden. Gelukkig heeft de minister van Volksgezondheid thans met de wet in de hand aangekondigd deze figuren aan te pakken.In Suriname bestaat er enige weerstand tegen het coronavaccin van AstraZeneca. Dit middel is beoordeeld op werkzaamheid, veiligheid alsmede kwaliteit door het Europese Geneesmiddelen Agentschap (EMA) tevens het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en getest op tienduizenden mensen. Onderzoeken tonen aan dat het voor tenminste 60% beschermt dat betekent dat van de 100 mensen die zonder vaccin klachten zouden krijgen, er na vaccinatie minstens 60 geen Covid-19 krijgen. Net als met alle medicijnen hebben de vaccins die gebruikt worden in de wereld, soms bijwerkingen. Maar let op: de intensiteit hiervan verschilt van persoon tot persoon. Dus het is heel gevaarlijk om na zeldzame gevallen van trombose het vaccin af te wijzen. Overigens kan de trombose zowel in de ader als slagader optreden. Door deze stolling (bloedpropje) is er een zeer kleine kans op complicaties die soms bij directe medische hulp verholpen kunnen worden. Daarom moeten de mensen die geprikt worden enige tijd ter observatie op de locatie blijven zitten. Voor dit ernstige virus bestaat er geen ander medicijn dan vaccineren. Laat u zich daarom niet door “praatjes” eveneens niet van pseudowetenschappers voorliegen. Wist u trouwens dat het AstraSeneca vaccin per 30 mei 2021 evenzo bekend staat als Vaxzevria? Na de complicaties in de beginfase is het vaccin verder onderzocht voorts geperfectioneerd. De Nederlandse overheid heeft op 8 april 2021 besloten het Covid-19-vaccin Vaxzevria alleen nog te geven aan mensen ouder dan 60 jaar omdat bij mensen ouder dan 60 jaar de risico’s op gezondheidsschade door corona veel groter zijn dan het risico op de hiervoor gemelde zeer zeldzame bijwerkingen: vorming van bloedstolsel in combinatie met weinig bloedplaatjes in het bloed. Dus als iemand reeds een prik met Vaxzevria heeft gehad, wordt de tweede prik eveneens met dit vaccin voltooid. Op de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) wordt gemeld dat de kans op bijwerkingen zeer klein is. Door aan elkaar niet geverifieerde informatie door te geven, versterkt men de negatieve beeldvorming die over het vaccin bestaat als self-defeating prophecy (een koppig geloof dat feitelijk niet bestaat). Na grondige bestudering van alle feiten en omstandigheden kan dus niet in het algemeen gesteld worden dat het Vaxzevria-vaccin medisch onveilig zou zijn en of van een mindere kwaliteit. Dat zulks in de hoofden van sommige mensen als een vaststaand feit leeft, kan ik niet wegnemen. Blijft u dan thuis, houdt minstens 1,5 m afstand en wissel regelmatig uw mondkapje. Dat mensen op voedselpakketten afgaan zonder met de afgekondigde Covid-19-maatregelen rekening te houden, is ronduit asociaal. Eigenlijk zou tegen de verstrekker van de pakketten gerechtelijke maatregelen overwogen moeten worden: het is ronduit schandalig dat zulks gebeurt terwijl medisch-wetenschappelijk al is aangetoond dat de meeste doden in Suriname zijn gevallen onder mensen die niet gevaccineerd waren. U kunt zich natuurlijk idem dito de vraag stellen wat zwaarder voor u weegt: uw gezondheid of een pakketje waar u politiek mee gemanipuleerd wordt. Uiteraard is het heel belangrijk dat vooral in het binnenland alsmede de districten de overheid goede medische voorlichting geeft. Uit allerlei medisch-wetenschappelijke studies is al gebleken dat slechts door vaccinatie weerstand tegen het virus wordt opgebouwd. Als leken op het gebied van de medische wetenschappen, is het belangrijk dat wij ons terughoudend opstellen: dit geldt met name voor bepaalde journalisten, geestelijken alsmede dieetdeskundigen. De uitdrukking schoenmaker blijf bij je leest, kent u wel! Daarom doe ik nogmaals een dringend beroep op u: laat u vaccineren als u daartoe in de gelegenheid wordt gesteld.Robby Roeplall …………


Lees verder