Vaccinatiedekking Suriname al bijna op 50 procent

Suriname zit al op bijna 50 procent vaccinatie van de doelgroep. De vaccinatiedekking gaat gestaag omhoog en de bereidheid om te vaccineren is in de afgelopen periode toegenomen. Het aantal prikken heeft volgens Soenita Nannan Panday-Gopisingh, medisch directeur van ‘s Lands Hospitaal en voorzitter van de Stuurgroep COVID-communicatie, de verwachtingen overtroffen. Tijdens de COVID-19-persconferentie vandaag heeft de functionaris de meest recente cijfers gepresenteerd.
Ten aanzien van het dekkingspercentage van het vaccinatieprogramma geeft Nannan Panday-Gopisingh aan dat nu al bijna 50 procent van de doelgroeppopulatie gedeeltelijk is gevaccineerd. Het totaal aantal volledig gevaccineerden is al bijna 38 procent (37,87 procent). De totale populatie bestaat uit 601.158 personen, maar de te prikken doelgroep is de populatie vanaf 12 jaar, en die bestaat uit 481.651 personen. De percentages worden vanuit deze groep berekend.
Soenita Nannan Panday-Gopisingh. Beeld: CDS
Het aantal opnames bestaat thans uit bijna 75 procent aan niet-gevaccineerden. Hier gaat het dan om cijfers van de periode 1-13 oktober. Volledig gevaccineerden maken 14 procent uit van de opnames. Niet-gevaccineerden vormen ongeveer 75 procent van het aantal overledenen, terwijl volledig gevaccineerden 2,3 procent van deze categorie uitmaken, zegt Nannan Panday-Gopisingh.
De verhouding man-vrouw bij de opnames is ongeveer evenveel: respectievelijk 47 om 52 procent. Bij de overlijdens zijn er iets meer mannen dan vrouwen. Voor wat betreft leeftijdsgroepen zijn 60- tot 80-jarigen 11,4 procent van de opnames. Nannan Panday-Gopisingh zegt er ook kinderen worden opgenomen. Deze groep vormt 1,5 procent van de opnames. Onder de overledenen zijn er geen kinderen.
Naar woonplaats gezien zijn de meeste opgenomen personen afkomstig uit Paramaribo: 58,3 procent, gevolgd door Wanica. Ditzelfde geldt in de categorie overlijdens.
Nannan Panday-Gopisingh merkt op dat de vaccinatiedekking gestadig omhooggaat. In de afgelopen periode is de vaccinatiebereidheid toegenomen. De functionaris is de burgerij daar dankbaar voor. “Het is heel mooi om te zien dat de vaccinatiesites goed bezocht worden. Het aantal prikken dat gezet wordt heeft de verwachtingen de afgelopen twee weken overtroffen. Het ziet er goed uit voor de vaccinatiedekking en voor de mogelijke terugkeer naar normaal sociaal en economisch leven.”