Vaartuig Kustwacht Suriname maakt testvaart

‘Nengrekopoe’ het vaartuig van de Kustwacht Suriname heeft op 20 oktober zijn testvaart gedaan. Dit is mogelijk geweest, omdat er een onderdeel van het schip is vervangen. Volgens gezagvoerder Romano Welles hangt de duur van zo’n testvaart af van wat er moet worden getest. In dit geval was de testvaart meer bedoeld om na te gaan als de hoofdmonitoren goed functioneren. Deze test heeft ongeveer 2,5 uur geduurd.
Het is gebruikelijk dat na elke reparatie aan een vaartuig er een testvaart wordt uitgevoerd. De technische dienst en bemanning zijn te allen tijde verplicht om op zo’n schip aanwezig te zijn. Er kunnen maximaal vijftien personen op de boot. Tijdens de testvaart is het belangrijk dat de gezagvoerder zich houdt aan de snelheden, die vanuit de deskundigen van de technische dienst komen en andere instructies. Het varen geschiedt alleen in opdracht van de leiding.
Dit vaartuig wordt ingezet om controle uit te oefenen op de vissersboten, te assisteren bij ongelukken op zee en het zeegebied beschermen. Bij speciale activiteiten, zoals jaarrede en als er buitenlandse gasten zijn, wordt het vaartuig ook gebruikt als onderdeel van de beveiliging. De Kustwacht is een organisatie, die in tegenstelling tot de Marine, als defensieorganisatie, geen gevechtstaken heeft, maar rechtshandhavings-, toezichthoudende- en dienstverlenende taken.
Zij heeft haar jurisdictie in de territoriale wateren, de exclusieve economische zone, het continentaal plateau en het luchtruim daarboven. Voor Suriname is er voor een dergelijke Kustwacht gekozen. In de afgelopen jaren is men tot het inzicht gekomen dat voor de opsporings- en toezichthoudende taken in het maritiem zeegebied een Kustwachtorganisatie moet worden opgezet, waarin diverse ministeries en organisaties deelnemen.
Hierdoor kunnen deze taken en verantwoordelijkheden in gecoördineerd verband worden uitgevoerd, om een hogere graad van efficiëntie te bereiken. De Kustwacht oefent haar taken en bevoegdheden uit in de territoriale zee, de exclusieve economische zone, het continentaal plateau van Suriname en het luchtruim daarboven. De Kustwacht valt onder het ministerie van Binnenlandse Zaken.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald