USD 75 miljoen verschuldigd in komende 30 dagen

Fitch downgrades Suriname vanwege schuldenherstructurering Oppenheimer-leningen
Fitch Ratings heeft de Long-Term Foreign Currency Issuer Default Rating (IDR) van Suriname verlaagd van C naar RD. Surinames IDR op korte termijn in vreemde valuta wordt bevestigd bij C. De twee emissieratings op de Surinaamse USD 550 miljoen bankbiljetten met vervaldag in 2026 en USD 125 miljoen aan bankbiljetten met vervaldag in 2023 waarop de overheid in gebreke is gebleven, werden verlaagd van C naar D en vervolgens ingetrokken om de volgende reden: faillissement van de beoordeelde entiteit, schuldherstructurering of uitgifte/tranche default. De verlaging van de IDR van Suriname naar RD, weerspiegelt de niet-betaling van 49,8 miljoen USD aan herschikte externe schuldendienst op de 2023 en 2026 bankbiljetten van Suriname met vervaldatum op 31 maart.
Dit markeert een geval van wanbetaling onder de criteria van Fitch met betrekking tot de IDR van de soeverein, evenals de uitgifteclassificaties van de betrokken effecten (Global 2023 en 2026 notes). Nog een halfjaarlijkse rentebetaling van USD 25,4 miljoen is verschuldigd op 26 april op de Suriname 2026-bankbiljetten. In totaal is 75,3 miljoen USD aan totale schulden verschuldigd op de wereldwijde obligaties van Suriname binnen de komende 30 dagen. De regering van Suriname blijft onderhandelen met schuldeisers voor een uitgebreide herstructurering van zijn externe obligaties, dat een langdurig proces is geweest. De autoriteiten voeren gelijktijdig een gefinancierd IMF-programma uit, maar hebben niet op tijd overeenstemming bereikt over een verlenging van de betalingsdatum van de schuldendienst met een maand, zoals uiteengezet in de voorwaarden voor het verzoeken om toestemming die in december 2020 zijn overeengekomen. De regering van Suriname heeft een instemmingsverzoek op 17 maart uitgestuurd. Dit is het derde verzoek sinds juni 2020, benadrukten schuldeisers die op 31 maart de regering van Suriname goedkeuring gaven voor de verlenging van de betaaltermijn tot 8 april. Aangezien een verzoek om toestemming zou resulteren in een verdere stopzetting van de schuldenaflossing te midden van het bredere schuldherstructureringsproces in plaats van betalingen aan obligatiehouders te normaliseren, verwacht Fitch dat de langlopende IDR in vreemde valuta op RD zal blijven, zelfs als schuldeisers ermee instemmen. Mocht Suriname tot een akkoord komen met noteholders van de Oppenheimer leningen, zal dit resulteren in een uitgebreide herstructurering van obligaties die vervolgens de betalingscapaciteit op korte termijn van Suriname ondersteunt. Ook  zou dit een ‘distressed debt exchange’ (DDE) vormen volgens de Sovereign Rating Criteria van Fitch, en zou dit resulteren in een upgrade van de ratings van de soeverein uit ‘RD’ naar een niveau dat consistent is met de kredietfundamentals op een toekomstgerichte basis.
Bron: https://www.fitchratings.com/research/sovereigns/fitch-downgrades-suriname-long-term-foreign-currency-idr-to-rd-01-04-2021?fbclid=IwAR3wK64ZdpCeetJUctrRVj0coS86LNBFxML8gklwP0n-aBur8uVs2Y-gNOE
The post USD 75 miljoen verschuldigd in komende 30 dagen .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname