US$ 30 miljoen lening voor landbouwprogramma Nickerie

Het doel van dit project is om de landbouwproductiviteit te
verhogen. Dat door te investeren in infrastructuur, het beheren van
irrigatie- en drainagesystemen en het verbeteren van de kwaliteit en
beschikbaarheid van de landelijke landbouwstatistieken. Het project wordt uitgevoerd door de Inter-American Institute for Coöperation on Agriculture (IICA) namens het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV). Soedeshchand Jairam zal namens het ministerie van LVV fungeren als focal point voor dit project. Minister Parmanand Sewdien maakte ook deel uit van de delegatie, meldt de Communicatiedienst Suriname.  In een vastgestelde tijdlijn tussen 2021 tot 2026 worden er diverse projectresultaten verwacht, waarbij de rehabilitatie van de pomp bij het Wakaystation, voorop staat. Ook de bouw van de Nanni stuw, rehabilitatie van primaire kunstwerken, het uitvoeren van milieustudies en de bouw van de Maratakka Spillway staan onder andere op het programma. Als begunstigden in dit project zijn aangewezen de waterschappen met hun leden, kleine en middelgrote rijstboeren, landbouwcoöperaties, familie-, vrouwelijke- en jeugdige landbouwers, alsook groente- en fruittelers. Minister Sewdien ziet het als de plicht van het ministerie om de gemeenschap te faciliteren op agrarisch gebied en is daarom ingenomen met dit project dat geheel ten goede komt van agrarische sector. Dit zal ertoe leiden dat deze sector naar grotere hoogte wordt getild, meent de bewindsman. …………


Lees verder