‘Urgentieplan misdaadbestrijding gewenst’

19/08/2020 16:04 – Ivan Cairo
 
PARAMARIBO – Suriname werd recentelijk opgeschrikt door vijf levensberovingen in een week. Hoewel het om gevallen gaat die los van elkaar staan, is een criminaliteitsurgentieplan noodzakelijk om te voorkomen dat dit soort misdrijven een trend worden. Dat kan door gerichte beleidsacties en maatregelen die focussen op de oorzaken of omstandigheden die deze excessen in de hand werken, meent Mark Karg, adviseur Strategisch Security en Crime Management, Openbare orde en veiligheid. Karg was ook het nationaal aanspreekpunt van UNODC, de drugsbestrijdingspoot van de Verenigde Naties.
In een interview met de Ware Tijd wijst hij erop dat twee van de recente levensberovingen gekwalificeerd kunnen worden als roofmoorden, twee vallen in de categorie huiselijk geweld en één geval heeft alle kenmerken van een afrekening of liquidatie. De deskundige voert aan dat er voor elke golf van misdrijven oorzaken aan te wijzen zijn. “Maatschappelijke veranderingen zorgen altijd voor gedragsverandering van individuen, zij het positief of negatief.”
De afgelopen tien jaar is er een toename en verruwing van criminaliteit in de regio geconstateerd. De oorzaken zijn ook in Suriname te herleiden naar globalisatie die geresulteerd heeft in maatschappelijke veranderingen, immigratie en nu de Covid-19-pandemie, maar ook de negatieve kant van sociale media draagt bij aan criminaliteit en andere uitspattingen.
Met de influx van mensen uit onder meer Cuba, Brazilië, Venezuela en de Dominicaanse Republiek zijn er ook subculturen meegekomen. “We hebben te maken met een economische crisis, een opmars van de georganiseerde misdaad en nu een Covid-situatie”, zegt Karg.
De coronapandemie zorgt voor lage omzetten van het bedrijfsleven en banenverlies, wat leidt tot frustraties bij getroffen personen wat op haar beurt uitmondt in huiselijk geweld. “Er zijn psychische aspecten zoals depressie, geen goede vooruitzichten na corona, die zich manifesteren in sociale erupties. Gelukkig is het nog geen trend en hebben we nu te maken met geïsoleerde gevallen”, zegt de veiligheidsdeskundige.
Het criminaliteitsurgentieplan zal opgesplitst moeten zijn in een beheers- en bestrijdingsplan. Karg is van oordeel dat zowel de politie, de opsporings- en veiligheidsdiensten de situatie redelijk onder controle hebben en dat genoemde diensten zich inzetten om dat zo te houden.
Om slagvaardiger te kunnen optreden zouden zij echter met andere diensten of instanties zoals BBS, securityafdelingen van parastatale bedrijven zoals CBvS, EBS en anderen kunnen optrekken. Hij merkt op dat parastatale bedrijven goede veiligheidsafdelingen hebben. In het kader van preventieve aanpak zouden zij onder andere voertuigen en/of manschappen beschikbar kunnen stellen om samen met politie en leger te surveilleren.
Daarnaast zal de samenwerking met buurlanden en bevriende landen, zoals Guyana, Frans-Guyana, Brazilië, de VS en organisaties als DEA opgevoerd moeten worden. “Als alle koppen bij elkaar worden gezet dan komen we er wel uit.” Een urgentieplan kan volgens Karg snel worden uitgevoerd en hoeft niet veel geld te kosten.
Verschillende veiligheidsdeskundigen hebben zich de afgelopen periode hierover gebogen. Een dergelijk plan zou in concept af zijn. Zij zijn bereid dit te delen met de autoriteiten. Hier en daar zal het plan misschien “bijgeschaafd” moeten worden, zegt de deskundige. “Eén van de basisaspecten van veiligheid is surveillance als preventiemaatregel. Dat moet alvast opgevoerd worden. Het is een kwestie van het adequaat inzetten van de beschikbare middelen en mensen.”
Volgens Karg ligt er nog een project van 2012 dat door de UNFP gefinancierd zou worden, maar nimmer is uitgevoerd. De uitgangspunten van dat project staan nog overeind, meent hij, waardoor dit weer bekeken kan worden om in samenwerking met de UNDP uit te voeren.
  Tweet 
Gerelateerde artikelen

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname