Update clusterinspectie: Clusterinspectie wordt opgevoerd

Het clusterteam heeft naast de bevoegdheid om bestuurlijke boetes op te leggen aan werkgevers, nu ook de bevoegdheid om bij herhaardelijke overtredingen over te gaan tot sluiting van het bedrijf/de onderneming voor een langere periode. Naar aanleiding van de verscherpte COVID-19-maatregelen en de stijging van het aantal positieve covid-gevallen, wordt de inspectie opgevoerd. De controles zullen dagelijks plaatsvinden. Bij de inspectie wordt vooral de naleving van de protocollen gecontroleerd. Ten overvloede wordt benadrukt dat het verplicht is om de COVID-19-protocollen na te leven. Dit wordt gecontroleerd ter bescherming van de werkgevers en de werknemers, maar ook van de burgers die gebruik maken van de diensten van de bedrijven. Bij de controle van de naleving van de protocollen wordt er ook gekeken naar onder andere de hygiëne en relevante documenten van het bedrijf en werknemers. Ook wordt aan bedrijven die in deze periode geen diensten mogen aanbieden, een boete opgelegd. Bij directe gevaar waarbij de protocollen niet nageleefd worden, zal er niet geschroomd worden om over te gaan tot sluiting van de zaak. Ten behoeve van de gezondheid van elke burger zal er indien nodig hard opgetreden worden. Dit om de verspreiding van het Covid-19 virus te beperken en zorg te dragen voor een gezonde samenleving en veilige werkomstandigheden.
The post Update clusterinspectie: Clusterinspectie wordt opgevoerd .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname