Unu Pikin zoekt steun voor beloning werknemer van het jaar

Stichting Unu Pikin, een sociale werkplaats waar mensen met een beperking en zonder beperking samenwerken op de meubel- en fietsenafdeling, zoekt steun om de werknemer van het jaar te belonen. Bij Unu Pikin is vooral aandacht voor wat de medewerkers wel kunnen, in plaats van voor hun beperking. Om dit te ondersteunen wijst een speciale commissie de werknemer van de maand aan. In december wordt uit deze kandidaten een werknemer van het jaar gekozen.
Unu Pikin functioneert zonder financiële steun van de overheid en is op zoek naar cadeaus om de kandidaten en de winnaar te kunnen gedenken. De meeste medewerkers van de stichting zijn oud-leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs. Deze mensen kunnen niet makkelijk bij een reguliere werkgever werken, omdat ze extra steun of tijd nodig hebben bij de uitvoer van hun taken. Ze leren vaak moeilijk van ervaringen, ook als het gaat om op tijd komen, omgaan met kritiek of omgaan met collega’s. De omgeving heeft dus veel geduld nodig.
Ondanks deze beperkingen wordt bij Unu Pikin vooral aandacht besteed aan wat mensen wel kunnen, aan hun inzet op de werkvloer of behulpzaamheid ten opzicht van hun collega’s. Om dit voorbeeldgedrag nog meer te stimuleren, bepaalt een speciale commissie wie een beloning mag ontvangen. Om die reden wordt een werknemer van de maand aangewezen.
Dit jaar waren dat Kenzo, omdat hij elke dag een collega die in een rolstoel zit, thuis ophaalt en weer terugbrengt; Alex, omdat hij ondanks zijn lichamelijke beperking zijn taken op de houtafdeling goed uitvoert; Rikash, omdat hij flexibel is, ook als zijn werkzaamheden plotseling veranderen; Denzel, omdat hij nooit verzuimt en altijd rustig doorwerkt; Rachel, omdat ze haar werk met plezier doet en Othniel, omdat hij zich inzet om zich te ontwikkelen.
Op 22 december wordt onder alle collega’s en het bestuur van de stichting een verkiezing gehouden om te bepalen wie de werknemer van het jaar zal worden. Vorig jaar ontving de winnaar dankzij een donatie een leuk geldbedrag. De stichting heeft daar ook dit jaar hulp bij nodig.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald