Unificatiekoers van SRD 14 voor 1 USD voldoet nog steeds niet

Het is algemeen bekend dat de monetaire autoriteiten in Suriname niet aan de valutavraag van de bevolking kunnen voldoen. Vrijwel elke burger in het land weet dat onze productie en onze export niets voorstellen en dat daarom deze ongewenste situatie zich voorlopig zal blijven manifesteren. Ondanks de depreciatie van de SRD naar een bedrag van ca. 14 SRD voor 1 USD, zien wij dat de koers toch rond de 18 SRD voor 1 USD blijft cirkelen. Met de aanstaande betaling van circa 25 miljoen USD aan couponrente over de obligatie van $550,000,000.00 USD en de nog te implementeren inflatoire maatregelen, zal de druk op onze SRD vooralsnog blijven toenemen. Met een nog hogere zwarte marktkoers als gevolg.
Vanwege het feit dat onze monetaire autoriteiten geen interventiekracht hebben, omdat de zwarte markt nog altijd de reële koers bepaalt, zal de Centrale Bank van Suriname (CBvS), inventief moeten zijn en out of the box moeten denken voor een duurzame oplossing. Om toch nog enige interventiekracht voor zichzelf te creëren, wil ik de Centrale Bank adviseren om de economische wetmatigheid van vraag en aanbod om te draaien. Als je niet sterk genoeg bent als Centrale Bank van Suriname om aan de vraag te voldoen, moet je slim zijn! Want nu probeert men met wat slappe maatregelen de bevolking te dwingen haar eigen portemonnee te bestelen, terwijl iedereen weet dat de CBvS en de lokale banken niet voldoende USD en EUR beschikbaar hebben. Bovendien zal niemand in weer en wind in de rij staan voor een bank om 400 SRD minder te krijgen voor 100 EUR of USD.
Het overtollige geld in SRD in onze economie zit bij winkeliers, grootondernemers en handelaren, die de import en surplus aan SRD-cash stevig in handen hebben. Hierdoor blijft men met gemak opbieden tegen de unificatiekoers van 14 SRD voor 1 USD, en verstoren daardoor constant de stabilisatieplannen van de regering. Pak daarom de aanbodkant van de economische wetmatigheid van vraag en aanbod aan. Aan de vraag kan de CBvS niet voldoen, dus moet men beginnen met het afromen van overtollige SRD’s uit de economie. Het gevolg hiervan is dat de SRD schaarser zal worden gemaakt, doordat het aanbod wordt verminderd met het afromen, waardoor de SRD geleidelijk aan stabieler wordt ten opzichte van de buitenlandse valuta’s. De hoeveelheid geld in omloop neemt sinds 2010 alleen maar toe door monetaire financiering c.q. geldschepping en dat is de voornaamste reden voor de ontwaarding van de SRD.
Afroommaatregelen
Maatregel 1: Geef converteerbare obligatieleningen in SRD uit. Een converteerbare obligatie (ook wel convertible genoemd) is een obligatie die omgezet kan worden in aandelen. Hierdoor wordt de koper van zo een obligatie in staat gesteld om op termijn de obligatielening om te wisselen in aandelen Staatsolie of Assuria, waardoor inflatie of waardevermindering van het vermogen ook nog wordt omzeild. Door honderden miljoenen SRD’s af te romen bij de bevolking, kan de regering de binnenlandse tekorten op de betalingsbalans inlopen, het aanbod van de SRD’s beïnvloeden en daardoor de flexibele depreciatie koers stabiliseren of zelfs verlagen naar onder de 14 SRD voor 1 USD. Ook kan men voldoen aan de alsmaar terugkerende maandelijkse binnenlandse verplichtingen.
Maatregel 2: Voorzie toekomstige nieuwe bankbiljetten van een expiratiedatum. Na deze datum zijn de bankbiljetten waardeloos. Om de waarde van bankbiljetten te behouden, zal men deze verplicht moeten inleveren bij de Centrale Bank en krijgt men de tegenwaarde op een bankrekening terug. Hierdoor wordt ook de burger gedwongen om giraal te gaan en creëert de Centrale Bank tegelijkertijd meer interventiekracht voor zichzelf. Dit komt de productiviteit (b.v. geen lange rijen meer om eenvoudige betalingen te doen), het financieel overzicht en de inningskracht van de belastingdienst alleen maar ten goede. Ook het zwarte geld van grote drugsdealers, van supermarkten, (groot)handelaren en bedrijven, kan hierdoor inzichtelijk worden gemaakt.
Maatregel 3: Op deze maatregel zal ik blijven hameren. Hervorm de belastingdienst en pak de goud- en houtsector aan door per direct belasting op milieu- en kwikvervuiling, goud en hout in te voeren. Zowel bedrijven als personen in deze sector, zijn belastingplichtig. Dus ook de goudsmeden in de Maagdenstraat en in Noord-Paramaribo, illegale porknokkers, skalianhouders en de multinationals. Stel de belastingafdracht van de goudsector verplicht, in een percentage van het gewonnen goud. Dit zorgt op termijn voor een duurzame dekking van onze SRD’s. Mijn plannen hoe de goud- en houtsector efficiënt aan te pakken zijn bekend bij deze regering.
Peter M. Wolff
The post Unificatiekoers van SRD 14 voor 1 USD voldoet nog steeds niet appeared first on DE WEST. ………… (De West)

Lees verder

Bron: De West Suriname