Unieke levensreddende operatie bij twee maanden oude baby Amalia

In het St. Vincentius Ziekenhuis is zaterdag bij een baby van twee maanden oud een unieke levensreddende operatie uitgevoerd. Baby Amalia (achternaam wordt om privacy redenen niet gegeven) is geboren met een zogeheten galwegatresie, een aangeboren afwijking waarbij de galwegen in de lever niet zijn aangelegd.
Hierdoor is er geen verbinding tussen de lever en de dunne darm, waardoor de stof bilirubine zich ophoopt in de lever en zich op den duur opstapelt onder de huid. De baby krijgt dan geelzucht, waarbij de huid en de ogen geel kleuren.
Dit probleem moet binnen 90 dagen worden verholpen, omdat de lever anders onherstelbaar is beschadigd en de baby zou komen te overlijden. De operatie staat bekend als de kasai-operatie, genoemd naar de Japanse chirurg Morio Kasai die deze operatie nauwkeurig heeft beschreven.

Foto: St. Vincentius Ziekenhuis

De kasai-operatie wordt niet in Suriname uitgevoerd. Ook in Nederland is dit een zeldzame operatie, het komt ongeveer tien keer per jaar voor en wordt uitgevoerd in het gespecialiseerd Kinderlevercentrum van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). In Nederland kost een leveroperatie bij een kind gemiddeld 70.000 tot 80.000 euro.
In overleg met de ouders van baby Amalia heeft behandelende kinderarts Werner Keenswijk de vorige week Krishna Khargi, Pranobe Oemrawsingh en het Diaspora Platform Nederland benaderd om na te gaan of er vanuit Nederland hulp verleend kon worden om het leven van baby Amalia te redden. Khargi heeft gelijk contact gelegd met het afdelingshoofd Robert Porte en leverchirurg Ruben de Kleine van het Universiteitsziekenhuis Groningen.
Terstond werd besloten dat de chirurgen De Kleine en Khargi naar Suriname zullen overkomen om bij te staan bij de leveroperatie van baby Amalia in het St. Vincentius Ziekenhuis. Ook chirurg Andy van Brussel van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, deels opgeleid in Groningen, heeft zijn hulp aangeboden bij de operatie.
Het eigen team van het St. Vincentius Ziekenhuis bestond uit kinderartsen, anesthesisten, operatieassistenten, laboranten en andere ondersteunende krachten. Porte was via video conferencing vanuit Nederland eveneens nauw betrokken bij de operatie.
De operatie van baby Amalia op zaterdag heeft ruim vijf uren geduurd en verliep zonder complicaties. Eerst werd een buiksnede gemaakt, waarbij de lever en restant galwegen werden vrij gelegd. Vervolgens werd een stuk dunne darm op de lever/galweg poort gehecht. De buik werd gesloten waarbij tijdelijke slangetjes werden achtergelaten om wondvocht te doen afvloeien.
De baby is na de operatie naar de Intensive Care gebracht en maakt het goed. De postoperatieve zorg wordt verzorgd door de kinderartsen, anesthesisten en chirurgen van het St. Vincentius Ziekenhuis.
Het hele team dat betrokken is bij de operatie van baby Amalia op zaterdag is enorm voldaan dat de complexe kasai-operatie in het St. Vincentius Ziekenhuis tot een goed eind is volbracht. De afgelopen week is dag en nacht gewerkt aan de voorbereidingen van deze operatie. Het OK-team is verheugd dat al deze inspanningen gelukkig niet voor niets zijn geweest.
In het verlengde van de operatie van baby Amalia in het St. Vincentius Ziekenhuis zal hetzelfde team op vandaag eveneens assisteren bij een leveroperatie van een elf maanden oude baby in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.
Het St. Vincentius Ziekenhuis spreekt bijzondere dank uit aan de ministers Albert Ramdin (Buitenlandse Zaken) en Amar Ramadhin (Volksgezondheid) die deze humanitaire missie onmiddellijk hebben ondersteund. Ook het Diaspora Platform Nederland wordt lof toegezwaaid voor het financieel mogelijk maken van deze operatie.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald