Uitgifte Stafdorp Moengo bedoeld voor aanpak ontwikkeling Marowijne

21/08/2020 09:59 – Lloyd Djendje
 
PARAMARIBO – Burgers in Moengo klagen erover dat de overheid kort vóór de regeringswisseling het Stafdorp te Moengo heeft verkaveld en aan haar loyalisten heeft uitgegeven. Uittredende districtscommissaris (dc) Kenya Pansa noemt het een gerucht en zegt dat mensen haar goede naam door het slijk willen halen.
Het ter beschikking stellen van oud-Suralco-panden in het stafdorp aan verschillende instanties, behoort volgens haar tot een uitgifte voor zakelijke doeleinden. “Als dc heb ik alleen advies gegeven aan het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer, maar geen beschikkingen uitgedeeld.” Geruchten als zou zij ook in aanmerking zijn gekomen voor de woning waarin zij nu woont, verwijst ze naar het rijk der fabelen. “Ik heb mijn eigen perceel te Leiding in het district Wanica.”
Het bekende Casa Blanca is aangevraagd door de stichting Fort Boekoe voor het opzetten van een trainingscentrum en restaurant. Fort Boekoe staat onder leiding van kunstenaar en ondernemer Gerrit Barron. Hij is al 39 jaar actief bezig in Moengo en ziet de kracht van het district manifest worden door de bewoners te trainen om zelf aan te pakken.
Er is volgens hem door de jaren heen behoefte ontstaan voor een ontwikkelingscentrum. Met lezingen en workshops kan kennis bijgebracht worden aan velen die al bezig zijn of nog moeten starten aan de opbouw van het district. “De aanjager van de ontwikkeling is de particuliere sector, terwijl de overheid faciliterend optreedt. En ik denk dat de nieuwe regering ook zo denkt. Er loopt een aanvraag voor Casa Blanca, maar ik heb nog geen beschikking in handen”, stelt Barron.
Verschillende overheidsinstanties, waaronder het Korps Politie Suriname, de toenmalige ministeries van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Buitenlandse Zaken, Handel en Industrie en Regionale Ontwikkeling, een securitybedrijf, hebben een pand toegewezen gekregen met een duidelijk doel. Op dit moment zijn twee woningen bezet door beide dc’s van Marowijne: Pansa en Freddy Daniel. Zowel de woning van de burgervader op Moengo als die op Albina is bezet door een ambtenaar.
Volgens Pansa heeft ze drie maanden lang meerdere keren per week moeten pendelen tussen Paramaribo en Moengo. “Maar op een gegeven moment was dat genoeg voor mij en heb ik twee woningen laten restaureren. Ik heb een heleboel dingen moeten aanpakken in het stafdorp. Het ligt er verlaten bij met daarop enkele stafwoningen, kapotte trailers en overwoekerde braakterreinen. De trailers zijn leeggedragen. Nu Moengo er een beetje beter uitziet, is er opeens zoveel aandacht voor Stafdorp. Wat wil men ermee doen?” vraagt Pansa zich af.
Voor haar is het van belang dat winstgevende instanties die in aanmerking komen voor een pand, een deel van hun winst storten in het districtsfonds. “Dit noemen we decentralisatie. Ik hoop dat deze nieuwe regering er alles aan zal doen om officieel de status van Marowijne als ‘oorlogsgebied’ te beëindigen. Hierdoor kunnen banken bijvoorbeeld weer hypotheken belenen om er zaken te doen”, aldus Pansa. Ze ontkent dat ook het Moengo Stadion is verkaveld.
DNA-vooritter Marinus Bee bevestigt dat er “inderdaad geruchten rondgaan die steeds luider worden”, over een mogelijke verkaveling. “Als dat waar is, dan betreuren we het. We gaan het niet zo laten. Als dingen fout zijn gegaan, zullen wij er alles aan doen om stafdorp weer in de boezem van de gemeenschap terug te brengen”, zegt de parlementsvoorzitter.
Volgens Bee kan hij pas op basis van officiële informatie een standpunt innemen. “Eerder had ik al opgeroepen om het Stafdorp te maken tot een bestuurscentrum waar afdelingen van verschillende ministeries gevestigd kunnen zijn om de gemeenschap van Marowijne te dienen.” Dit idee kan volgens Bee nu werkelijkheid worden, “want nu zijn wij in de gelegenheid de zaak goed aan te pakken.”
Volgens minister Diana Pokie van Grondbeleid en Bosbeheer is haar ministerie momenteel druk bezig de nodige informatie te verzamelen. “We moeten goed onderzoeken wat er precies aan de hand is, alvorens we officieel naar buiten treden of zeggen op welke manier de zaken hersteld zullen worden.”
Ook de ressortraad Moengo keurt deze situatie totaal af. “We hebben gehoord van de verkaveling van Stafdorp en zullen zeker protesteren hiertegen”, zegt Anita Bijeren-Pinas. Ze vindt dat de totale gemeenschap niet de dupe moet worden van grijpgrage mensen van de voormalige regering.
  Tweet 
Gerelateerde artikelen

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname