Uitgegeven SML-terreinen moeten worden ingetrokken

04/06/2021 05:54

-
Ivan Cairo


 

PARAMARIBO –
Het nieuwe stichtingsbestuur bij de SML adviseert de regering de tijdens de vorige regering uitgegeven arealen van dit staatsbedrijf in te trekken. De uitgifte is volgens haar onrechtmatig omdat niet de juiste procedures zijn gevolgd, de SML geen goedkeuring heeft gegeven en ook in strijd met wetgeving omtrent gronduitgifte is gehandeld. De adviezen zijn vervat in een tussentijdsrapport dat vorige week is aangeboden aan de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV).

Het gaat overwegend om arealen die vanaf 2015 aan San-Cha
International, Westland Sama Group en Rice Processing Company zijn
uitgegeven. Op de terreinen staan of stonden onder andere
verwaarloosde en in verval geraakte fabriekshallen, de
padieverwerkingsfabriek, silo’s, een monument, ressortkantoor van
LVV en aanmeersteigers. Op een van de terreinen is het hoofdkantoor
van SML gevestigd, maar ook percelen waarop kantoren en
faciliteiten van de EBS en SWM zijn gevestigd en gebouwen van twee
particuliere verenigingen staan daar op. Met betrekking tot deze
percelen concludeert het SML-bestuur dat deze nimmer hadden mogen
worden uitgegeven.

“Het terrein is uitgegeven voor landbouwdoeleinden, terwijl
daarop helemaal geen mogelijkheid is voor de uitoefening van
landbouw omdat er veel bouwwerken op het perceel staan”, stelt het
SML-bestuur over een van de uitgegeven arealen. Ook is voor haar
onduidelijk of voornoemd terrein toebehoort aan de Staat of de SML.
Dit moet op korte termijn uitgezocht worden. Er is geen advies
gevraagd van bevoegde instanties van andere ministeries en is de
aanvraag ook niet openbaar bekendgemaakt. Geconcludeerd wordt dat
“de uitgifte in strijd is met verschillende bepalingen van het
Decreet Uitgifte Domeingrond”.


 
Tweet 

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname