‘Uitdagingen binnenland niet uit het oog verliezen’

11/04/2021 08:06 – Merredith Bruce

Ministerie Marie Levens had op 7 april een sessie met leerkrachten en schoolleiders uit drie districten over de vernieuwingen binnen het onderwijs. : CDS  
PARAMARIBO – Wil het ministerie van Onderwijs vernieuwingen doorvoeren, zal het ook de uitdagingen waarmee het onderwijs in het binnenland te kampen heeft, moeten meenemen. Drie parlementariërs uit Brokopondo, Sipaliwini en Marowijne komen in afzonderlijke interviews met de Ware Tijd tot ongeveer dezelfde conclusie: de noodzaak van meer lokalen en leerkrachtenwoningen.
De krant sprak dit drietal – Claudie Sabajo (Marowijne), Edgar Sampie (Sipaliwini) en Wilsientje van Emden (Brokopondo) – naar aanleiding van werkbezoeken van Onderwijsminister Marie Levens aan diverse districten, waar zij met schoolleiders en leerkrachten sprak over de voorgenomen vernieuwingen.
De bewindsvrouw heeft woensdag met schoolleiders en leerkrachten uit deze drie districten gesproken over de vernieuwingen. Hieronder vallen onder meer het terugbrengen van het aantal leerlingen per klas, aangepaste doorstroommethoden en andere vernieuwingen. “Ik juich dit toe”, zegt Sabajo over vooral de voorgenomen aanpassing van de doorstroomcriteria.
In dit concept zal ‘blijven zitten’ tot het verleden behoren. Het kind zal op basis van eigen vermogen doorstromen. Hoezeer ze deze en andere aangekondigde vernieuwingen toejuicht, drukt de parlementariër de minister op het hart om andere zaken niet uit het oog te verliezen, zoals het tekort aan verblijffaciliteiten voor leerkrachten.
Over Marowijne stelt ze dat er nog steeds leerkrachten zijn die door dit probleem geen les kunnen geven. “Regeringen komen en gaan maar dit blijft zo. Je mag dan met zoveel vernieuwingen komen, terwijl de leerkrachten niet volop aanwezig zijn. Je hebt ze immers nodig.” Ze noemt ook de noodzaak om “veel meer lokalen” bij te bouwen.
Collega Wilsientje van Emden uit Brokopondo die van huis uit leerkracht is en dus bekend is met de noden als het gaat om het onderwijs in haar district, erkent de noodzaak van meer leerkrachtenwoningen. Ze noemt daarnaast aanpak van het drop-out-vraagstuk. “We hebben hier heel veel mee te kampen.” De politica zegt dat dit veelal komt door tienerzwangerschappen waardoor meisjes de school vroegtijdig verlaten. Een andere reden, zegt ze, is de financiële situatie en andere omstandigheden die verder studeren moeilijk maken.
Edgar Sampie die afkomstig is uit Sipaliwini zegt dat er “grote behoefte” is aan scholen en lokalen. Er is vooral behoefte aan scholen op voj-niveau en daarboven “zodat onze kinderen niet meer naar de stad hoeven”. Hij merkt op dat de kinderen, wanneer ze naar de stad gaan voor verdere studie, veelal aan hun lot zijn overgelaten. Ideaal is het, zegt hij, als ze in hun eigen vertrouwde omgeving verder kunnen studeren. Sampie noemt als prioriteit binnen de aangekondigde onderwijsvernieuwingen ook het vervangen van verouderde schoolboeken en meubilair.
  Tweet
 

Gerelateerde artikelen

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname