Uitbetaling Srefidensi en Owru Yari enveloppes in januari

Personen die zich hebben geregistreerd voor de Srefidensi en Owru Yari enveloppes worden medio januari uitbetaald. De uitbetaling zal plaatsvinden na het screeningsproces. Het ministerie van Financiën en Planning meldt, dat de financiële middelen hiervoor gereserveerd zijn.
Vanuit de samenleving hebben in de afgelopen periode diverse vragen het ministerie van Financiën en Planning bereikt over de uitbetaling van deze bonussen. Er zijn vragen gesteld over hoe de betaling eruit zal zien, wanneer die plaatsvindt en ook over het vervolgtraject.
Bij de registratie konden personen aangeven als zij contant of per bank wensen te ontvangen. De registratie is op 11 december afgesloten en de link is offline gehaald. Het proces van screening voor dubbele en onvolledige registraties is in volle gang.
Gebleken is dat het formulier door een aantal personen niet volledig is ingevuld. Zo ontbreken er bijvoorbeeld persoonsgegevens. Deze personen zullen een sms of email ontvangen om aanvullende gegevens op te sturen. Na controle van de gegevens kan de betaling plaatsvinden. Het controleren van de gegevens werkt wel vertragend voor de uitbetaling.
Hoewel sommige personen reeds automatisch in aanmerking komen voor de Srefidensi en Owru Yari enveloppe, is gebleken dat zij zich toch ook weer via de link hebben geregistreerd. Tijdens de screening worden deze registraties ook uit het bestand gehaald.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald