Twijfels over bron vervuild water Brokopondo 

‘Geen sprake van milieuramp’

door Valerie Fris

PARAMARIBO — “Men heeft mij inderdaad een fles en een emmer met groen water laten zien maar toen wij vroegen waar dat water getapt was, kon men het niet precies aangeven”, zegt de minister van Ruimtelijke Ordening en Milieu, Marciano Dasai. Op de vraag of hij denkt dat het verhaal door de bewoners van Brokopondo verzonnen is, durft hij geen uitspraak te doen. Maar als het ministerie aan de bewoners vraagt om onderzoek te doen en de bron aan te tonen en dat wordt geweigerd, dan is het moeilijk te zeggen of het waar is, voegt hij eraan toe.

De bewindsman zegt de Medische Zending niets heeft gerapporteerd over ziektes als gevolg van cyanide. “We willen alles onderzoeken maar dan moeten wij die informatie ook krijgen. We kunnen niet werken met aannames”. Dat de minister maandag bij zijn bezoek aan het gebied te Brownsweg werd geschoffeerd door de bewoners omdat zij hem niet de gelegenheid gaven voor een weerwoord zegt hij te begrijpen: emoties. Wat hij op dat moment had willen zeggen laat hij in het midden.

“We verliezen de strijd met sociale media”David AbiamofoNiet overtuigd

Ook minister David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen is niet overtuigd van de bewering van de bewoners dat hun drinkwater vervuild is door een lekkage van cyanide in het stuwmeer. “We verliezen de strijd met sociale media. Iemand staat een dagje op maakt een video van iets en ik zie dat Surinamers eerder geloof hechten aan wat op die manier verspreid wordt dan wat de autoriteiten laten weten. Dat is zorgwekkend”.

Abiamofo zegt dat bewoners van het dorp Nieuw Koffiekamp hem woensdagmorgen telefonisch gevraagd hebben om water te sturen. Hij vroeg waarom, omdat volgens de onderzoeksresultaten het water schoon en veilig is voor menselijk gebruik. “Het kost heel veel energie om hen te overtuigen.” De minister had uit voorzorg het productiestation te Libi Doti gesloten. Maar nadat de resultaten binnen waren dat het drinkwater schoon en veilig is, is het station meteen weer opengesteld.

Wel of geen cyanide

Overigens bestaat niet alleen bij de bewoners verwarring of er nou wel of geen cyanide is gevonden is in het Brokopondogebied. Minister Dasai zegt aan mediawerkers kort voor de ministerraadsvergadering op het Kabinet van de vicepresident, dat er nabij het gebied drie monsters zijn getrokken waarvan twee vervuild bleken te zijn met cyanide. “Daaruit blijkt dat er vervuiling is van cyanide in die specifieke gebieden. Voor ons is belangrijk dat de bewoners van Brokopondo veilig zijn.”

Het leidingwater echter van de Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM) bevat volgens Dasai geen cyanide en wordt sinds vier mei elke dag getest. Aan de andere kant zegt zijn collega Abiamofo dat ook hij meerdere monsters heeft laten nemen door het lab van de SWM, Bureau Openbare Gezondheidszorg en het onafhankelijk particuliere bedrijf Filab.

Er wordt gesproken over cyanide, maar op de verpakking staat Calcium OxideMarciano Dasai“Alles wijst erop dat er geen voorkomen is van cyanide, niet in het water van het stuwmeer, niet bij de locaties waar de monsters zijn genomen en ook niet bij onze productiestations. Die informatie heb ik nu  zwart op wit”, zegt Abiamofo.

Geen milieuramp

Zijn collega Dasai stelt dat niet gesproken kan worden van een milieuramp zonder dat er indicatoren zijn die dat ondersteunen. Zo zouden er bewijzen moeten zijn dat bewoners vergiftigd of ziek geworden zijn en dat er sprake is van een slechte waterkwaliteit. “Als we die informatie niet krijgen kunnen we niet praten van of over een milieuramp.”

Op dit moment wordt volgens hem ook onderzocht welke stof precies gevonden is bij de oever van het stuwmeer. Er wordt gesproken over cyanide, maar op de verpakking staat Calcium Oxide. Daarom is hij met organisaties als het milieu-instituut Nimos en NCCR naar het gebied geweest. Dasai stelt dat de wijze van opslag van deze stoffen belangrijk is.

Hij drukt de gemeenschap op het hart om voorzichtig te zijn met alle chemicaliën, ook die waarmee groenten worden bespoten omdat ook die erg giftig zijn. Bij gebruik moeten alle veiligheidsvoorschriften in acht worden genomen zoals het dragen van beschermende kleding. Of er stappen zullen worden ondernomen tegen de bedrijven die zich niet houden aan de veiligheidsvoorschriften, kan de minister nog niet zeggen. Maar hij weet wel dat zijn collega van Justitie en Politie met deze zaak bezig is.