Tsang: Regering zeer onverantwoordelijk met Covid-19

Dat de regering zeer onverantwoordelijk omgaat met Covid-19, hebben we als oppositie vaker op gewezen in DNA. Een beschamend voorbeeld hebben we recentelijk gezien met de vele foto’s op social media, waar regeringsfunctionarissen uitbundig feesten zonder inachtneming van Covid-protocollen. Roadshows van feestende regeringsleiders in diverse districten, waarbij zowel social distancing en mondkapjes ontbreken, ‘sieren’ Facebook. Ondertussen wordt het volk wel keihard opgepakt wanneer het zich tijdens de avondklok letterlijk voor zijn eigen poort begeeft. En de president verlengt de Covid-maatregelen met een gladgestreken gezicht, zonder een woord van excuses.

Dat men het totaal niet meent met het welzijn van het volk, is wederom duidelijk gebleken bij de openbare vergadering in DNA donderdag. Terwijl een derde van de ministers in quarantaine was en minister Pokie in het ziekenhuis ligt, wordt er een vergadering belegd. Nog vóór aanvang heb ik de voorzitter van DNA erop gewezen dat het onverantwoord was om in deze omstandigheden bijeen te komen met de regering. Ik vroeg de voorzitter hoe hij kan garanderen dat de aanwezigen geen risico lopen. Hierop antwoordde hij dat DNA en de regering hun verantwoordelijkheid kennen en dat elk lid van de regering, op dat moment aanwezig in de zaal, negatief is getest. De regering heeft de voorzitter van DNA duidelijk misleid!

Gaandeweg de vergadering bleek dat minister Amoksi, positief is getest op Covid-19. De fractieleider van de NDP heeft na een binnengekomen bericht hierover, een schorsing gevraagd om de issue te bespreken met de president en de voorzitter van DNA. Onderwijl zien wij dat minister Amoksi stiekem uit de zaal wordt begeleid en de stoel waar hij op zat wordt ontsmet. 

De verontwaardiging is groot, want zonder het ingekomen bericht was de vergadering gewoon voortgezet. De verontwaardiging is compleet, wanneer de president na de schorsing verklaart, dat minister Amoksi eerst negatief was getest en vervolgens positief blijkt. Dit is je reinste misleiding om de zoveelste blunder binnen 3 maanden te verdoezelen. Zelfs als het waar is wat de president heeft verklaard, dan moeten we ons ernstig afvragen wat voor waarde de Covid-testen van BOG en AZP hebben. Ik weet eerlijk gezegd niet welke leugen erger is. Minister Amoksi had in quarantaine moeten zijn! Hij heeft zijn collegae (voornamelijk minister Levens; hij zat zelfs op haar stoel), de president, de vicepresident, DNA-leden, het personeel, eenieder daar aanwezig, in gevaar gebracht. Dat uitgerekend deze minister verantwoordelijk is voor de veiligheid van de burger, zo argeloos omgaat met de situatie, geeft geen vertrouwen in de regering. Zijn collega van OW zei dat Covid-19 slechts een griepje is. Zijn de president, vp en andere leden van RvM dezelfde mening toegedaan?

De huidige minister van Volksgezondheid heeft, voordat hij minister werd, het parlement opgeroepen om te stoppen met vergaderen, vanwege Covid-19. Ik vraag me af wat zijn mening nu is? Wij krijgen in ieder geval de gevraagde Covid-data en statistieken maar niet van minister Ramadhin. Na acht keren officieel te hebben gevraagd, denk ik niet dat we de informatie ooit zullen krijgen. De laatste keer dat de minister heeft aangegeven dat de data gauw worden opgestuurd, is alweer 3 weken geleden. De gevraagde data zijn cruciaal om gedegen beleid te voeren mbt Covid-19 en het is onvoorstelbaar dat de minister ze niet voor handen heeft.

Wanneer nu blijkt dat 4 van de 7 ministers die de gran-krutu hebben bijgewoond te Pusugrunu positief zijn getest, is de specifieke data en vooral het juist interpreteren ervan, van uitermate belang. Zoals het lid Akiemboto heeft aangegeven, er is geen enkele maatregel getroffen voor de samenleving te Pusugrunu nadat is gebleken dat er een minister positief was getest. Er is geen speciaal team van de Medische Zending om testen uit te voeren in het gebied. De mensen zijn aan hun lot overgelaten.

Eens temeer blijkt dat kapitalisten niet omkijken naar de mens. Het enige dat telt voor de kapitalist, is de economie. 
Wanneer oppositieleden niet de gelegenheid krijgen om hun bezorgdheden te uiten in DNA, is het hek van de dam. DNA lijkt in dienst van de regering, terwijl zij een controlerende taak heeft. De strenge maatregelen gelden niet voor de regering en haar falen wordt steevast afgewenteld op de vorige regering. Hoelang nog denkt de regering dit te kunnen doen? A nai wooko! Is het ook de schuld van de vorige regering, dat de first lady zoveel functies bekleedt? Het volk is misleid met loze verkiezingsbeloften, maar het slaapt niet. Er zijn al 109 doden. Ik bid voor eenieder in DNA gisteren, voor eenieder in Pusugrunu, voor eenieder in Suriname, dat zij gezond en wel mogen blijven.
God zij met ons Suriname.

Ir. Stephen Tsang
Lid van De Nationale Assemblee
………… (Star)


Lees verder

Bron: Starnieuws.com