Trainingautoriteit kan bijdragen aan aansluiting beroepsonderwijs op arbeidsmarkt

12/11/2020 22:11 – Amanda Palis

Charelle Parker mag zichzelf master noemen nadat ze met verve haar thesis verdedigde. : collectie Charelle Parker  
PARAMARIBO – “Een Surinaams Nationale Trainingautoriteit kan een gedegen bijdrage leveren aan een adequate aansluiting tussen het beroepsonderwijs en arbeidsmarkt.” Dat concludeert Charelle Parker, student aan de masteropleiding ‘Onderwijskunde: Leren en Innoveren’, in haar thesis, die ze dinsdag heeft gepresenteerd in het Institute for Graduate Studies & Research. Parker heeft haar master met succes afgesloten en kreeg als cijfer een afgeronde negen.
Ze heeft onderzoek gedaan naar de rol die de Suriname Nationale Trainingautoriteit (SNTA) in het verbeteren van de aansluiting van het Natuur Technisch Instituut (Natin) op de arbeidsmarkt moet hebben. Ze maakte daarbij een vergelijking tussen de Surinaamse school en de Samuel Jackman Prescod Institute of Technology (SJPI) op Barbados. Parker koos voor de SJPI omdat deze school voor de regio als ‘best practice’ wordt beschouwd als het gaat om een goede aansluiting op de arbeidsmarkt.
Natin is enkele jaren geleden begonnen met beroepsgericht onderwijs en richt zich meer op de behoefte op de arbeidsmarkt. De onderzoekster concludeert dat er nog veel werk aan de winkel is voor Natin wil het competente krachten leveren aan de Surinaamse arbeidsmarkt. De rol van de SNTA hierin zal daarom moeten zijn “om te controleren of de af te leveren krachten voor onze arbeidsmarkt de juiste vaardigheden en competenties bezitten”.
Er is volgens haar geen machtsevenwicht te merken tussen de krachten voor het onderwijs en die voor de arbeidsmarkt als wordt gekeken naar de factoren die aanwezig moeten zijn. In haar theorie zouden zowel de arbeidsmarkt als het onderwijs moeten bijdragen aan de curriculumontwikkeling, toepassing en evaluatie. “In het geval van Natin is duidelijk te zien dat van deze drie alleen onderwijs een bijdrage heeft”, zegt Parker. Haar aanbeveling is dat de arbeidsmarkt “eventueel betrokken kan worden in de werkgroepen van Natin die belast zijn met de transitie naar competentie onderwijs”.
Er is volgens het onderzoek nog veel onduidelijkheid, met name bij de docenten die betrokken zijn geweest, vooral over de werkzaamheden van de SNTA. Dat heeft volgens Parker ertoe bijgedragen dat de autoriteit er nog niet is. Ze wijst erop dat de SNTA goed moet worden opgezet om succesvol te zijn. Voor een goede aansluiting zou er niet alleen een nationaal kwalificatie raamwerk moeten worden opgezet, maar er moet daarbinnen ook een goede vertegenwoordiging zijn van alle belanghebbenden.
Ze noemt de ministeries van Onderwijs en Cultuur en Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken, vakbonden en de particuliere sector. “Deze partners moeten, naast het bieden van een financiële bijdrage voor het uitvoeren van de plannen van SNTA, ook het nationale kwalificatie raamwerk vormgeven. Ook moeten zij beroepsstandaarden formuleren om de kwaliteit van de arbeidskrachten te kunnen garanderen.” Parker, in het dagelijks leven directeur Surinaams Standaardenbureau, beveelt aan dat moet worden nagegaan of de arbeidsmarkt een rol in de SNTA wil vervullen.
  Tweet
 
Gerelateerde artikelen

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname