Touroperators renoveren Natuurpark Raleighvallen

17/11/2020 18:03 – Amanda Palis

Een touroperator herstelt de elektriciteitsvoorziening van natuurpark Raleighvallen, die door inbrekers onbruikbaar was gemaakt. Touroperators hebben de krachten gebundeld om het verwaarloosde toeristenoord op te knappen. : collectie Ronnie Bhoelai  
PARAMARIBO – In samenwerking met het World Wildlife Fund (WWF) hebben touroperators onder leiding van Ronny Bhoelai het natuurpark Raleighvallen opgeknapt. “Dit gebeurde nadat het WWF had gezien wat wij te Brownsberg hebben gedaan”, zegt Bhoelai verwijzend naar zijn initiatief om, ondersteund door andere burgers, dat natuurgebied een facelift te geven.
Voor de werkzaamheden bij Raleighvallen heeft het WWF alle materiaal bekostigd. Deze organisatie had trouwens ook bijgedragen aan het opknappen van Brownsberg. “Met deze samenwerking willen we een eerste, bescheiden bijdrage leveren aan ecotoerisme in Suriname. Er liggen enorme kansen voor deze sector die kan uitgroeien tot een belangrijke pijler voor een groene economie”, zegt Michiel van den Bergh, hoofd Natuurbescherming van WWF Guianas.
Hij wijst erop dat Suriname nog steeds het meest beboste land ter wereld is, “maar wij zien dat onverantwoorde mijnbouw, stroperij en ontbossing in toenemende mate druk leggen op de natuur”. Van den Bergh spreekt van ondermijning van het toerisme, een inkomstenbron waar (ook) toekomstige generaties van kunnen profiteren.
Bhoelai zet zich in voor het opknappen van de toeristische trekpleisters om klaar te kunnen staan wanneer na corona de situatie genormaliseerd zal zijn. “Door het opknappen van de faciliteiten brengen we alles in gereedheid voor het moment dat we straks weer buitenlandse toeristen kunnen verwelkomen. Daarnaast hopen we het toerisme in eigen land meer op gang te helpen. Dankzij de samenwerking met WWF Guianas hebben we veel meer werk kunnen verrichten.”
Omdat Raleighvallen bijna vier maanden gesloten was, moest personeel van Stinasu noodgedwongen vertrekken. Zijn voedsel was op en salaris werd niet (volledig) betaald. Na vier maanden inactiviteit stond de begroeiing volgens Bhoelai meters hoog rond en in het resort. “Onze eerste uitdaging was alles weer open kappen.” De gidsen hebben binnen ruim een week de opknapwerkzaamheden uitgevoerd.
Ook blijkt er in het verlaten resort te zijn ingebroken, waarbij dieven hebben gerommeld aan de bedrading van de zonnepanelen. “Dit was onze volgende uitdaging omdat wij geen professionals mee hadden die met het systeem konden werken. Gelukkig was er een collega-gids die iets van elektra afweet en het probleem heeft kunnen oplossen. Hij heeft ook alle verlichting van het eiland in orde gemaakt”, vertelt Bhoelai.
Naast de Raleighvallen heeft hij Braamspunt doorgegeven als één van de vele toeristenplekken die aangepakt moet worden. Ook hier heeft WWF oor naar. “We hebben vier dagen uitgetrokken om daar schoonmaakwerkzaamheden uit te voeren. Ik ben dankbaar dat mijn collga’s zich ook inzetten, ondanks we het werk onbetaald doen. We zetten ons in voor de natuur”, aldus Bhoelai.
  Tweet
 
Gerelateerde artikelen

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname