Top Centrale Bank en rvc meteen ontslaan?

Recent las ik een artikel van Ashwin Ramcharan getiteld ‘Van Narco-Staat via IMF naar Petro-Staat’. Dit artikel heeft mij ertoe aangezet na te denken over de rol van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) en haar raad van commissarissen (rvc). Ramcharan opent een aantal ontstoken wonden en toont eigenlijk aan dat we de Centrale Bank van Suriname en haar leiding prima kunnen ontslaan, in deze krappe tijden, en veel kunnen besparen door dezelfde bank te bemensen met eerstejaars studenten economie van de Anton de Kom Universiteit.

U zou er niets van merken. De SRD koers zou nog steeds blijven stijgen en de cambio’s en de zwarte markt koers zouden nog steeds heer en meester zijn. Dus wie heeft de Centrale Bankiers en de rvc-leden nog nodig. Wat hebben deze mensen allemaal gedaan in de afgelopen vier maanden? Niets en dan ook niets waar het volk van Suriname wat aan heeft gehad.

Wat Ramcharan zich terecht afvraagt is: waarop is de SRD koers van de Centrale Bank gebaseerd? Is iemand in de samenleving, iemand van de Centrale Bank, iemand van de Vereniging van Economisten, dit antwoord niet schuldig aan het volk van Suriname? Ik vermoed dat niemand het weet. Het lijkt inderdaad een verzinsel van een disfunctioneel instituut met een disfunctionele leiding en een nog meer disfunctionele rvc, die elkaar in airco kamers het hand boven het hoofd houden en zo nog meer salarissen trekken van een al verarmd volk.

Na mijn overpeinzingen kom ik erachter dat Suriname eigenlijk op dit moment geen Centrale Bank nodig heeft. Nog specifieker, zowel de President van de CBvS en zijn bestuur als de gehele rvc kunnen per direct naar huis.

Als we naar het verleden kijken van de CBvS, dan is haar rol alleen onder André Telting goed geweest. Ervoor en erna, altijd is de CBvS, en vooral haar leiding en haar rvc, als bron aan te wijzen van alle ellende die de Surinaamse economie heeft gekend. Het begint altijd met de benoeming van ongeschikte leidinggevenden, die dan weer personen benoemen, nog ongeschikter dan ze zelf al waren. Zo ontstaat er een groepsdenken, tunnel visie, omdat iedereen respect moet hebben voor incapabele leidinggevenden, waarbij er geen ruimte is voor frisse, vernieuwende manieren van kijken naar uitdagingen, knelpunten en het bedenken van daadwerkelijke oplossingen.

Het begint al met het formuleren van de verkeerde doelen. Het doel van de regering moet niet weer geld lenen of nog meer van dat soort onzin. De regering moet haar doelstelling op orde hebben. Doel 1: moet haar werkgelegenheid, werkgelegenheid en nogmaals werkgelegenheid. Doel 2: koopkracht behoud. Dus SRD koers stabilisatie. Want werken terwijl je salaris iedere dag in koopkracht afneemt, motiveert niet. Het doel is dus niet te goochelen met Centrale Bank koersen, die op niets gebaseerd zijn. En het doel is ook niet om allerlei geweldige economische adviseurs aan te trekken, allerlei grote ego’s met verouderde methoden van aanpak. Het doel moet zijn, begrijpen hoeveel pijn het volk heeft door de stijgende prijzen in de winkels en daarnaar te handelen.

En als we vanuit deze twee doelen kijken naar de rol van de disfunctionele Centrale Bank en haar rvc, dan kom ik tot de conclusie dat we de gehele leiding van per direct kunnen ontslaan. De CBvS is op dit moment een passieve, waardeloos instituut, heeft geen interventie macht, kan niets doen voor het volk en is dus misbaar.

Het alternatief is om een aantal jonge, anders denkende personen uit het bedrijfsleven, de Vereniging van Economen, en de brede Surinaamse samenleving, te benoemen als een adviescommissie die direct valt onder president Santokhi. Er moet vooral geen tussenpersoon zijn tussen deze groep professionals, waarin ook sociologen, antropologen en psychologen zitting dienen te nemen, anders is er weer een risico dat er door tussenpersonen wordt gefilterd of informatie wordt achtergehouden.

Het is tijd dat we inzien dat de economische ellende van Suriname altijd is gestart bij de personen van de Centrale Bank van Suriname. Ik concludeer daarom dat we nu de huidige ouderwets denkende en inerte leiding en ook de rvc meteen ontslaan, want ze kunnen niets, ze doen niets, en Suriname heeft ze nu absoluut niet nodig. Ook het huidige team bij de Centrale Bank is waardeloos. De echte presidenten van de Centrale Bank zijn de eigenaren van de Surinaamse cambio’s, en die werken gratis voor Suriname, waarom de president van de Centrale bank nog betalen voor niets doen?

Drs Djietendra Gopal ………… (Star)


Lees verder

Bron: Starnieuws.com