Toename lokale malariabesmettingen

05/01/2021 10:01 – Amanda Palis

Dokter Hélène Hiwat, coördinator van het Malariaprogramma (r), ontving op 9 november vorig jaar een notebook van dokter Karen Lewis-Bell, Paho/WHO-vertegenwoordiger in Suriname. : CDS  
PARAMARIBO – Suriname noteerde vorig jaar gemiddeld 30 procent meer lokale malariabesmettingen. In totaal zijn 132 nieuwe lokale gevallen geregistreerd. In 2019 was dat nog 95. De maatregelen om malaria in te dammen hebben wel effect en er kan gesproken worden van een controleerbare situatie. De ontwikkeling wordt voortdurend in de gaten gehouden.
Bij de importgevallen is er juist sprake van een afname. Van 117 in 2019 naar negentig een jaar later. Het gaat hierbij om personen die ziek de grens met Suriname zijn overgestoken. Deze cijfers presenteerde Hélène Hiwat, hoofd van het Malariaprogramma, in gesprek met de Ware Tijd. Ze vermoedt dat de daling bij deze groep komt door de reisrestricties door de Covid-19- pandemie. Het zijn vooral goudzoekers die deze regels zouden overtreden.
Aan de andere kant zegt Hiwat dat de stijging van lokale malariabesmettingen te wijten is aan de importgevallen. “Die hebben geleid tot nieuwe lokale overdracht van de ziekte door de aanwezige malariamuskiet.” Ook de Medische Zending Primary Health Care is actief bij de bestrijding. In november is er voor de tweede keer een krutu belegd met het traditioneel gezag in het inheemse dorp Peleletepu om de aanpak voor het uitbannen van de ziekte te bespreken.
Op haar website schrijft de Medische Zending dat de lokale gemeenschappen zijn opgeroepen door de kapitein van het dorp om ondersteuning te bieden aan de vier malaria microscopisten en de rangers van het Amazon Conservation Team Suriname. Er hebben volgens Hiwat ook andere interventies plaatsgevonden. “Er zijn onderzoekingen gedaan naar herhaaldelijke actieve gevallen. Alle dorpelingen zijn getest op malaria en moesten een kuur ondergaan”, vertelt ze.
Suriname streeft ernaar om het nulpunt te bereiken, wat zal betekenen dat de ziekte is uitgebannen. “In 2018 waren er slechts dertig gevallen en we hebben sinds twee jaar de falciparum malaria uitgeroeid. Dit is de meest dodelijke malariasoort”, legt Hiwatuit. Vanwege de Covid-19-pandemie zijn sommige activiteiten in het kader van malariabestrijding voorlopig opgeschort en heeft het Malariaprogramma in samenspraak met Global Fund, waarvan het geld krijgt, een deel van het budget besteed aan Covid19-ondersteuning. Het vrijgemaakte geld is uitgegeven aan de aanschaf van testmateriaal, dat al is overgedragen aan het Centraal Laboratorium en persoonlijke beschermingsmiddelen voor zorgpersoneel, dat onderweg is.”
  Tweet
 
Gerelateerde artikelen

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname