Toename drugsgebruik door Covid-19

11/01/2021 10:01 – Amanda Palis

: FB NAR  
PARAMARIBO – Onder verslaafden is een toename van drugsgebruik geconstateerd; een gevolg van de Covid-19-pandemie. “Onder de populatie drugsverslaafden is geconstateerd dat gebruik van marihuana met 8 procent is toegenomen en van crack cocaïne met 6 procent. Bij alcohol gaat het om een stijging van 10 procent”, zegt Sabrina Rootharam, statistisch onderzoeker van de Nationale Anti-Drugsraad (NAR).
Het onderzoek had tot doel de impact van de Covid-19-pandemie op geregistreerde drugsverslaafden vast te stellen. Het onderzoek is gedaan door het Suriname Epidemiologisch Netwerk voor Drugsgebruik (Surendru), een werkarm van de NAR. De steekproef is verricht van 3 augustus tot en met 15 september 2020. Gemeten is of het gebruik van alcohol, marihuana, crack cocaïne en andere middelen is toegenomen. De afkickcentra hebben in 2020 honderd verslaafden geregistreerd, van wie 79 hebben meegedaan met het onderzoek.
De redenen voor de toename variëren. Rootharam: “Met het wegvallen van de reguliere sociale ondersteuning aan verslaafden door de Covid-19 maatregelen, kregen de mensen te kampen met stress, verveling, eenzaamheid en onderbreking van hulpverlening.” De meeste mannen (38 procent) geven stress aan als reden van een verhoogde alcoholconsumptie, terwijl de helft van de vrouwen als oorzaak aangeeft het ontbreken van regelmaat. Ongeveer 75 procent van de vrouwen zegt meer alcohol te zijn gaan drinken, wat meer is dan bij de mannen.” Bij 67 procent van de mannen heeft stress geleid tot toenemend gebruik van marihuana en bij vrouwen is dat 17 procent.
Er zijn ook deelnemers die zeggen minder verdovende middelen te hebben gebruikt door de aangepaste maatregelen. Deelnemers die juist minder alcohol dronken (42 procent) hadden als redenen onvoldoende mogelijkheid tot socializen, hun gezondheid te willen verbeteren en niet meer in staat zijn drugs te kopen door de hoge kosten. Hetzelfde geldt voor gebruikers van marihuana en crack cocaïne. “Naast het meer of minder gebruiken door de pandemie speelt ook dat de verslaafden hun huis kwijt zijn geraakt, geen werk hebben of zelfs hun SZF-verzekering niet konden betalen. De situatie heeft dus niet alleen effect op hun verslaving.”
Rootharam benadrukt dat het socializen essentieel is. “Willen wij niet dat deze groep van verslaafden terugvalt, dan zullen aangepaste preventieprogramma’s moeten worden gehouden, die natuurlijk binnen de Covid-19-maatregelen passen.” Men zou in plaats van in grote groepen bij elkaar komen in groepen van vijf ondersteuningssessies kunnen houden. “Verslaafden zoeken niet echt hulp tenzij het gaat om huisvesting of geld voor hun verslaving. Bij sociale ondersteuning krijgen ze professionele begeleiding en dat is wat ze nu missen”, zegt de onderzoekster.
  Tweet
 
Gerelateerde artikelen

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname